15 mld zł rocznie, to gwarancja dobrze funkcjonującego samorządu

Cofnij

2 września 2021

Samorządowcy zaapelowali do Rządu o zapewnienie gminom, powiatom i województwom samorządowym stabilnych i adekwatnych do realizowanych zadań dochodów. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz marszałkowie województw podpisali apel podczas tegorocznych obchodów Dni Wolności w Gdańsku i skierowali go do władz centralnych: do rządu, Parlamentu, Prezydenta RP.

- Konstytucja gwarantuje samorządowi terytorialnemu samodzielność, która - zgodnie z treścią art. 165 ust. 2 ustawy zasadniczej - podlega ochronie sądowej. Konstytucja gwarantuje także JST stabilność finansową. Zgodnie z art. 167 ust. 1 konstytucji jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. - przypomniał Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku i Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. – Niestety podejmowane przez władze centralne działania ograbiają jednostki samorządu terytorialnego z niezbędnych do funkcjonowania środków. Stąd nasz apel, samorządowy krzyk rozpaczy i walka o przetrwanie, bo gminy, wsie, miasta i miasteczka to jesteśmy my wszyscy: mieszkańcy.

Aby zapewnić samorządom przetrwanie – w ocenie samorządowców – konieczne jest przede wszystkim zapewnienie samorządom stabilnych dochodów. W ocenie samorządowców można to osiągnąć realizując postulaty zawarte w złożonym w Senacie przez stowarzyszenie Tak! Samorządy Dla Polski projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Przewiduje on m.in. podwyższenie udziałów, jakie samorządy otrzymują z podatku dochodowego od osób fizycznych: dla gmin do 48,16%, dla powiatów do 13,25% i dla województw samorządowych do 2,01%. – wyliczał Prezydent Truskolaski. - Jednocześnie zauważając problemy samorządów wszystkich szczebli, a w szczególności małych gmin i ich niewielki udział w podatku PIT wynikający z systemu podatkowego wnioskujemy o utworzenie Funduszu Rozwoju Polskiej Wsi, który będzie dysponować niezbędnymi środkami inwestycyjnymi. Apelujemy także o nowe spojrzenie na subwencję wyrównawczą oraz uruchomienie subwencji drogowej i ekologicznej, a także o przywrócenie gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wprowadzenie postulowanych zmian zagwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego poziom dochodów wystarczających na finansowanie służących zaspokajaniu zbiorowych i podstawowych potrzeb mieszkańców usług publicznych takich jak: prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków; zakładów opieki zdrowotnej; realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, czy  związanych z utrzymaniem porządku publicznego.

- Drodzy mieszkańcy, musicie usłyszeć nasz głos! – mówił Artur Kozioł, Burmistrz Wieliczki, Członek Zarządu stowarzyszenia Tak! Samorządy Dla Polski. – Z każdej wypracowanej przez was złotówki podatku dochodowego pozostaje obecnie w waszej gminie 38 groszy. To są pieniądze, które możemy przeznaczyć na realizację usług i zadań, których potrzebujecie i których oczekujecie. Chcemy jedynie tego, aby rząd pozostawił w waszych gminach 50 groszy z tej złotówki. Bez podnoszenia obciążeń podatkowych dla was.

Prezydent Kozioł tłumaczył, że jeżeli sytuacja finansów publicznych jest tak dobra, jak deklaruje rząd, to z podjęciem takiej decyzji władze centralne nie powinny mieć najmniejszego problemu. Samorządom zaś zapewni dodatkowe 15 mld zł rocznie do podziału pomiędzy gminy, powiaty i województwa. – To będzie gwarancja sprawnie funkcjonującego szczebla samorządowego – mówił Artur Kozioł. – Matematyka, według której pobierając mniej podatku uzyskuje się większe dochody podatkowe być może sprawdza się na poziomie rządowym, ale nie na samorządowym. Na poziomie samorządowym z pieniędzmi jest tak samo jak w gospodarstwie domowym: trzeba o nich rozmawiać i pamiętać, że jeżeli za usługi się nie zapłaci, to tych usług po prostu nie będzie – dodawał Burmistrz Kozioł.

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..