Ogólne

15 sierpnia 2020 r. zmarł Henryk Wujec


15 sierpnia 2020

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Henryk Wujec, działacz opozycji w czasach PRL, legenda Solidarności, były poseł i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego.  Henryk Wujec urodził się 25 grudnia 1940 r. w Podlesiu. Z wykształcenia był fizykiem. W 2015 Henryk Wujec został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Miał 79 lat.

Był działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, członkiem Komitetu Obrony Robotników, legendarnym działaczem "Solidarności". Po wybuchu stanu wojennego został internowany. Później kilkakrotnie trafiał jeszcze do więzienia. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego.

W latach 1989–2001 był posłem na Sejm X, I, II i III kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (w 1990 był współzałożycielem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna), Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. Zasiadał w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Komisji Finansów Publicznych. Pełnił funkcje sekretarza OKP i klubów parlamentarnych UD i UW, następnie (1997–1999) wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego UW. W 2001 ubiegał się o reelekcję, jednak UW nie uzyskała mandatów w Sejmie.

W rządzie Jerzego Buzka (od 1999 do 2000) zajmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po zakończeniu pracy w parlamencie, w 2002, został zatrudniony w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. W 2002 zasiadł w radzie konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 2005 należał do Partii Demokratycznej – demokraci.pl, z której wystąpił w 2006 ze względu na udział tej partii w koalicji Lewica i Demokraci.

Został członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi 2010. 12 października 2010 objął funkcję doradcy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych, którą pełnił do 5 sierpnia 2015. W 2012 powołany w skład Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a w 2013 w skład Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. W 2014 był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą (KOSzU).

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor