Ogólne

16 marca w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe


17 marca 2017

Celem debaty, na którą przybyło ok. 1600 samorządowców z całej Polski, była obrona konstytucyjnych zasad samorządności.

We wstępnej części obrad prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz powiedział:

„Mam wrażenie, że dotykamy kwestii związanych z wolnością i swobodami obywatelskimi. Mam bardzo głębokie wrażenie, że dotykamy podstawowych kwestii związanych z funkcjonowaniem państwa polskiego oraz jego dorobku cywilizacyjnego. Jak część z państwa wie, jakiś czas temu podjąłem decyzję, że nie będę kandydował w 2018 roku. W związku z tym chciałbym się zdecydowanie wypowiedzieć w dwóch kwestiach.

Mówi się o tym, aby być może odebrać obywatelom prawo zgłaszania kandydatów na wójtów burmistrzów, prezydentów. Otóż Art. 100 Konstytucji RP stanowi: „kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy”. Niechże wyborcy mają wciąż prawo zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Po drugie rozmawia się na temat ograniczania ilości kadencji. O zgrozo mówi się, że prawo to może będzie działać wstecz. Chcę w związku z przeczytać konkluzję z ekspertyzy prof. Huberta Izdebskiego: nie powinno ulegać wątpliwości, że w demokratycznym państwie prawnym nie jest dopuszczalne wprowadzenie takiego ograniczenia z zaliczeniem już odbytych lub odbywanych kadencji.

- Czy można dokonać zmian w ustroju samorządowych, o których się w tej chwili rozmawia? - Tak, można. Ale najpierw trzeba zmienić konstytucję. Najlepiej od razu na turecką” - zakończył prezes Dutkiewicz.

Największy aplauz wzbudziło wystąpienie jednego z Ojców Samorządu - Jerzego Stępnia. Powiedział on m.in.:

– Mam przeświadczenie, że znajdujemy się w momencie przełomowym. Musimy obronić samorządy. A państwo macie tę siłę, tylko musicie się skonsolidować i zorganizować. Dobrze, że powstał Samorządowy Komitet Protestacyjny. Jestem przekonany, że obronimy Polskę.

Forum przyjęło przez aklamację Kartę Samorządności oraz Apel - w załączeniu. Duże zainteresowanie wzbudziła ekspertyza przygotowana przed Forum przez doradcę UMP - prof. Huberta Izdebskiego.

Karta_Samorzadnosci              Forum_Samorządowe 16 marca 2017 Apel

H.Izdebski LIMITOWANIE KADENCJI WŁADZ PUBLICZNYCH W SWIETLE KONSTYTUCJI RP

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor