Ogólne

18 grudnia Dniem Migranta


19 grudnia 2019

Gościnność nakazuje, aby przy każdym wigilijnym stole czekało wolne miejsce na niespodziewanego przybysza. Pokażmy, że ten zwyczaj to nie tylko pusta tradycja. Co roku, 18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migranta.

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu zwrócenia uwagi na potrzebę przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób żyjących poza krajem swojego pochodzenia.

We wtorek, 17 grudnia, w Warszawie, miała miejsce Gala Złotych Wachlarzy 2019 - konkursu organizowanego przez IOM – Agendę ONZ ds. Migracji. Celem konkursu jest wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje,  budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami lub wspierania integracji migrantów w Polsce.

Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła konkursu Złote Wachlarze najpierw nominowała pięć osób i pięć instytucji a następnie wyłoniła zwycięzców.

W tym roku są nimi m.in.:

  • w kategorii "instytucja":  Teatr Powszechny w Warszawie, za włączanie sztuki do dyskursu na temat migracji i włączanie migrantów w kulturę;
  • w kategorii  "osoba": pani Izabela Czerniejewska, badaczka, specjalistka ds. edukacji uczniów z doświadczeniem migracyjnym, koordynatorka projektów realizowanych w Migrant Info Point w Poznaniu, członkini miejskiego zespołu ds. polityki równości i różnorodności w Poznaniu, ekspertka w Zespole Unii Metropolii Polskich ds. Migracji i Integracji.

Więcej informacji na stronie:  http://www.złotewachlarze.pl/

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor