Patronaty

18 kwietnia - pierwsze spotkanie w ramach kampanii „Otwarte Miasta i Wsie”

Cofnij

11 kwietnia 2023

We wtorek 18 kwietnia w Kielcach dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej, urzędów pracy oraz organizacji pozarządowych spotkają się, by dzielić się wiedzą na temat wsparcia dla uchodźców i zacieśniać współpracę. Wydarzenie zainauguruje cykl spotkań zaplanowany w ramach kampanii „Otwarte miasta i wsie – mapowanie i współpraca dla Ukrainy” zainicjowanej przez Fundację CultureLab we współpracy oraz z Urzędem Miasta Kielce. UMP jest patronem głównym kampanii.

Spotkanie w Kielcach będzie okazją nie tylko do przedstawienia planu kampanii i kolejnych spotkań, ale także podsumowania dotychczasowych działań na rzecz pomocy osobom uchodźczym podjętych w regionie.

AGENDA

 • 9:30–10:00 Rejestracja i networking
 • 10:00–10:05 Oficjalne otwarcie spotkania – Prezeska Fundacji CultureLab Monika Miłowska i Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta
 • 10:05–10:15 Oficjalna prezentacja spotu otwierającego kampanię „Mapowanie pomocy”
 • 10:15–11:00 Wystąpienia gości honorowych
  • Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz Solidarność Polaków na rzecz Ukraińców (tbc),
  • UNICEF Refugee Response Office in Poland – Enas Obeidat, Deputy Country Coordinator Współpraca i partnerstwa UNICEF z miastami w Polsce
  • Przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Pomoc humanitarna i integracja (tbc)
 • 11:00–11:55 Debata z udziałem zaproszonych gości: Globalne wyzwania – lokalne działania. Perspektywa metropolii, miast, miasteczek i wsi
  • Unia Metropolii Polskich – Dyrektor Zarządzający UMP, Tomasz Fijołek
  • Związek Miast Polskich – Dyrektor Biura, Andrzej Porawski
  • Związek Powiatów Polskich – Zastępca Dyrektora Biura Grzegorz P. Kubalski (tbc)
  • Urząd Miasta Kielce – Prezydenta Miasta – Bogdan Wenta
  • moderator: Monika Miłowska – Fundacja CultureLab
 • 11:50–12:00 Solidarne działania i potrzeba współpracy międzysektorowej – partnerstwa w czasach kryzysu Prezeska Fundacji CultureLab (Mapuj Pomoc), Monika Miłowska
 • 12:00–12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15–12:45 Mapuj Pomoc – narzędzie społecznej odpowiedzialności administracji publicznej – Fundacja CultureLab / Mapuj Pomoc, Julia Bochenek – warsztat
 • 12:45–13:15 Dezinformacja w czasach kryzysu – stop fake newsom – Fundacja Schumana / Wojownicy Klawiatury, Szulik-Szarecki – warsztat
 • 13:15 Wspólne zdjęcie, zakończenie spotkania

Celem spotkania będzie dzielenie się cennymi informacjami, które pomogą usprawnić akcję wsparcia osób uchodźczych z Ukrainy, a także budowanie bazy kontaktów i nawiązywanie znajomości, co ułatwić ma tak ważny we współpracy międzysektorowej przepływ informacji. 

Do pobrania


Julia Wiśniewska