Z naszych miast

30 lat Straży Miejskiej w Poznaniu


4 marca 2021

Poznańska straż była jedną z pierwszych takich formacji, którą utworzoną w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców.

Straż Miejską w Poznaniu powołano zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania z  4 marca 1991 r. Do 1995 r. Zamiennie używano nazwy "Policja Municypalna".  Poznańska straż była jedną z pierwszych takich formacji, którą utworzoną w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

Poznańska straż była jedną z pierwszych takich formacji, którą utworzoną w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców (wcześniej, w sierpniu 1990 r., powołano straż w Nowym Sączu, w styczniu 1991 r. w Jeleniej Górze, a 1 marca 1991 w Łodzi).

Zadania

W pierwszych latach zakładano, że katalog działań straży będzie obejmował zadania potrzebne społecznie, ale niewymagające kwalifikacji i kompetencji policyjnych. Początkowo strażnicy zajmowali się przede wszystkim egzekwowaniem obowiązku utrzymania czystości oraz nielegalnym handlem ulicznym, a dopiero później postanowiono uporać się z kierowcami, którzy nagminnie łamali przepisy o zatrzymywaniu i postoju. Szybko okazało się, że problemy z parkowaniem na długie lata będą jednymi z głównych zadań wszystkich straży miejskich.

Obecnie śmiało można mówić o zróżnicowaniu działań strażników w wielu obszarach, które szczegółowo reguluje ustawa o strażach gminnych z 1997 r. Dzisiejsza straż przyjmuje ponad 80 tys. zgłoszeń mieszkańców i interweniuje w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska (zwierzęta, czystość gleby i powietrza, niszczenie zieleni), pomoc bezdomnym, wraki, zakłócanie porządku publicznego, awarie infrastruktury drogowej, nielegalny handel, parkowanie pojazdów, a dodatkowo pracownicy cywilni całodobowo obserwują obraz z kamer monitoringu miejskiego.

 

Źródło: Urząd Miasta Poznania