Ogólne

4 września 2020 r., Wystąpienie UMP do Prezesa Rady Ministrów w sprawie awarii rurociągu do Czajki

Cofnij

4 września 2020

Wystąpienie Unii Metropolii Polskich do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie kierowanych do m.st. Warszawy żądań zapłaty za udzieloną przez władze centralne pomoc w usuwaniu skutków awarii rurociągu przesyłającego ścieki od oczyszczalni Czajka.

04.09.2020r. wystąpienie UMP do Premiera Morawieckiego w sprawie awarii rurociągu do Czajki.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor