Ogólne

400 mln zł wsparcia dla instytucji kultury


19 sierpnia 2020

18 sierpnia br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która przewiduje m.in. wsparcie finansowe dla samorządowych instytucji kultury.

Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 14 sierpnia br. Jej przepisy zakładają wsparcie finansowe dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w wysokości 400 mln zł, w tym 50 mln zł dla organizatorów techniki koncertowej. Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej, sfinansowanie wynagrodzeń, a także na podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Samorządowe artystyczne instytucje kultury będą mogły ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej za okres od 12 marca do 31 grudnia 2020 r., obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu 2019 r.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sferze muzyki, teatru lub tańca i organizacje pozarządowe prowadzące taką działalność będą mogły starać się o pomoc w wysokości do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów za tożsamy okres, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu z 2019 r.

Ponadto minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie mógł przeznaczyć nie więcej niż 25 mln zł na pomoc socjalną dla twórców w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Dotychczasowa pomoc z Funduszu Promocji Kultury w 2020 r. wyniosła 16 mln zł.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor