Ogólne

5 lat Metropolii Bydgoszcz


15 września 2021

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz świętuje 5-lecie swojej działalności! Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział członkowie zarządu Stowarzyszenia: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, starosta bydgoski Wojciech Porzych, starosta nakielski Tadeusz Sobol, wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski, wójt Osielska Wojciech Sypniewski oraz przedstawiciel burmistrza Żnina Paweł Sikora.

- Minęło 5 lat od kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy i podjęliśmy decyzję o współpracy - rozpoczął dzisiejszą konferencję prasową prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – To był okres udanej współpracy na wielu płaszczyznach.

Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, jak i w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych, w takich obszarach jak: rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. 

Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz tworzy obecnie Miasto Bydgoszcz oraz 17 okolicznych gmin i 2 powiaty. To ponad 600 000 mieszkańców.

- Dla mnie te 5 lat to przede wszystkim współpraca, wynikające z niej korzyści, wymiana cennych doświadczeń i szukanie tych obszarów, gdzie możemy coś zrobić razem. Przed nami kolejne wyzwania. Do tych najważniejszych należą przede wszystkim: zapewnienie wszystkim gminom członkowskim samowystarczalności w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych, wdrożenie oraz sprawna i efektywna realizacja instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dążenie do ograniczenia smogu na obszarze metropolii poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz dążenie do utworzenia formalnego związku metropolitalnego – tu konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych – zakończył spotkanie prezydent Bruski. 

Do pobrania