Z naszych miast

60. Międzynarodowy Dzień Teatru w Lublinie


26 marca 2021

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru, a w tym roku obchodzimy go już po raz 60. Z tej okazji Prezydent Miasta Lublin uhonorował twórców i osoby związane z działalnością teatralną w naszym mieście.

– Miniony rok był ze względów epidemicznych trudny dla środowiska teatralnego, działania wielu teatrów zostały przerwane. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się artyści, odcięci od teatru, sceny i widzów. Mimo tego, twórcy starali się dostosować ofertę do obowiązujących obostrzeń i zapewnić swojej publiczności ciekawą ofertę. Teatr w internecie nie zastąpi żywego kontaktu i realnej atmosfery obcowania ze sztuką. Wierzę jednak głęboko, że teatr przetrwa, dzięki niezwykłej pasji i determinacji swoich twórców oraz wielkiej miłości widzów. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, twórcom i miłośnikom teatru, aktorom, pracownikom instytucji kultury oraz wszystkim, którym bliskie są formy teatralne życzę, abyśmy jak najszybciej mogli spotkać się i podziwiać wspaniałe spektakle na deskach teatru – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prezydent Miasta Lublin przyznał nagrody okolicznościowe następującym osobom i grupom teatralnym:

 • Annie Hawryluk pracowniczce Teatru Starego, która odpowiada za koordynację i realizację wielu projektów, w tym programu dziecięcego i projektu „Bitwa o kulturę/literaturę”. W Teatrze Starym odpowiadała za realizację wydarzeń z udziałem m.in.: Cezarego Łazarewicza, Doroty Masłowskiej, Juliusza Machulskiego, Zbigniewa Mikołejko, Zygmunta Miłoszewskiego, Michała Nogasia, Zyty Rudzkiej, Krzysztofa Vargi;
 • Dagmarze Misztal – od 17 lat działa na rzecz upowszechniania kultury. Promuje działalność Teatru Starego, zajmuje się kampaniami promocyjnymi, teatralnymi wydawnictwami i kontaktem z widzami. Zrealizowała m.in. kampanie premierowych spektakli „Marleni”, „Kimberly Akimbo”, Festiwalowi Danuty Szaflarskiej „Śleboda/Danutka” i wydarzeniom specjalnym, takim jak polska prapremiera spektaklu „La Edad de Oro” Israela Galvana;
 • Natalii Sacharczuk aktorce pracującej w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie od 2017 roku. Stworzone przez nią kreacje w niedługim czasie podbiły serca lubelskich widzów. Jest zaangażowana w tworzenie spektaklu na każdym etapie, o czym świadczą m.in. role Horacja w spektaklu „HTML/Hamlet”, Małpy w „Księdze dżungli” oraz główna rola w spektaklu „Arabela”;
 • Cezaremu Sielickiemu kierownikowi pracowni plastycznej Teatru im. H. Ch. Andersena, artyście. Jest rzemieślnikiem, utalentowanym twórcą pacynek, kukiełek, marionetek, kostiumów, scenografii. Autor instalacji na Noc Kultury w 2018 i 2019 r, pełen pasji i zaangażowania w tworzenie zachwycających spektakli;
 • Przemysławowi Gąsiorowiczowi aktorowi Teatru im. J. Osterwy o niezwykłym talencie komediowym. Od ponad 13 lat rozbawia lubelską publiczność. Twórca pełnowymiarowych i niezapomnianych kreacji, reżyser przedstawień impresaryjnych;
 • Teatrowi ITP i jego twórcy ks. dr. Mariuszowi Lachowi sdb – od 20 lat inspirują młodzież. Zespół Teatru ITP zrealizował 20 premierowych spektakli i widowisk. Teatr trzykrotnie zaistniał podczas Przeglądu Teatrów Studenckich w Warszawie, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Występował w większości polskich miast, a także w Berlinie i Oslo. Działalnością objął 300 studentów;
 • Jolancie Grabowskiej – pedagożce i menadżerce kultury, od 24 lat współpracującej z Teatrem Ludzi Niepełnosprawnych. Prowadzi zajęcia ruchowe i taneczne. Uczestniczyła w produkcji większości spektakli Fundacji Teatroterapia Lubelska, której od 2012 roku jest wiceprezydentem. Od 1997 roku współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury w Lubartowie integrując środowisko dzieci i młodzieży;
 • Zenonowi Poniatowskiemu – wieloletniemu kierownikowi technicznemu i administracyjnemu koordynującemu zespół techniczny Teatru Muzycznego w Lublinie. Przez 33 lat pracy zapewniał sprawne funkcjonowanie instytucji i jej rozwój dzięki fachowej wiedzy, zaangażowaniu w pracę i wielkiej życzliwości;
 • Annie Dąbrowskiej – jednej z wiodących aktorek Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Od 16 lat jest koordynatorką programu edukacji teatralnej dla młodzieży licealnej i studentów z całej Polski. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi w projektach z zakresu teatru ruchu i doradza młodym formacjom teatralnym;
 • Patrycjuszowi Sokołowskiemu – soliście śpiewakowi pracującemu w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Jest członek oddziału ZASP w Lublinie. Występuje dla lubelskiej publiczności od 2005 roku. Gościnnie współpracuje ze scenami operowymi w Warszawie i Bydgoszczy. Od początku pandemii nagrał cykl koncertów i mini wykładów z dziedziny muzyki klasycznej dla młodzieży;
 • Ilonie Zgiet – aktorce Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Współpracuje z Radiem Lublin, Centrum Kultury w Lublinie i Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Społeczniczka. Laureatka nagrody Kobieta Lubelszczyzny 2014 w kategorii działania społeczne;
 • Danielowi Salmanowi – aktorowi Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. Od 10 lat zdobywa serca lubelskiej publiczności. Za kreację aktorską w spektaklu Pinokio w roli tytułowej otrzymał nagrodę oddziału ZASP w Lublinie – Złotą Maskę 2019;
 • Mateuszowi Nowakowi – aktorowi, animatorowi kultury, organizatorowi wielu wydarzeń teatralnych. Od 10 lat pracuje twórczo, aktywnie działa na rzecz włączenia Lublina w międzynarodowy ruch festiwalowy teatrów monodramatycznych. Jego dorobek artystyczny obejmuje liczne sukcesy aktorskie oraz upowszechnianie sztuki żywego słowa;
 • Scenie InVitro Centrum Kultury w Lublinie – od 2007 roku zespół Sceny InVitro pod kierownictwem Łukasza Witt-Michałowskiego tworzy alternatywne, nowatorskie propozycje o trwałym charakterze repertuarowym. Do współpracy zaprasza reżyserów, dramaturgów i aktorów, którzy mierzą się z nieprezentowanymi wcześniej w Polsce tekstami. Jej działalność była wielokrotnie nagradzana.

Medalami Prezydenta Miasta Lublin z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zostali uhonorowani:

 • Leszek Krzyżanowski – akustyk w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie;
 • Anna Krzemińska-Patroń – zastępczyni koncertmistrza grupy I skrzypiec w Teatrze Muzycznym w Lublinie;
 • Łukasz Sidoruk – dyrygent w Teatrze Muzycznym w Lublinie;
 • Beata Pysz – skrzypaczka (grupa I skrzypiec) w Teatrze Muzycznym w Lublinie;
 • Barbara Gerchant – wieloletnia księgowa w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie;
 • Bożena Siuda – główna księgowa Teatru Starego w Lublinie.

Ponadto, Prezydent Miasta Lublin wyróżnił okolicznościowym dyplomem muzyków z Teatru Muzycznego w Lublinie:

 • Stanisława Błacha – kontrabasistę i gitarzystę;
 • Dorotę Szostak-Gąskę – solistkę śpiewaczkę;
 • Adriana Wilgę – puzonistę;
 • Marię Ziarkowską – wiolonczelistkę.

Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w 1961 r. dla upamiętnienia inauguracji Teatru Narodów – festiwalu teatralnego w Paryżu w 1957 roku, na którym po raz pierwszy spotkały się zespoły z państw obu stron „żelaznej kurtyny”. W tym roku, w związku z sytuacja epidemiczną na terenie naszego kraju, nie było tradycyjnego spotkania z twórcami teatralnymi.