Ogólne

7 sierpnia: Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi


7 sierpnia 2020

Praca opiekuna osób starszych jest pełna wyzwań, wymaga zaangażowania, cierpliwości oraz zrozumienia dla indywidualnych potrzeb podopiecznego. Wspieranie go w wykonywaniu codziennych czynności, troska o wzajemne relacje sprawiają, że dla obu stron może to być niezwykle cenna lekcja człowieczeństwa.

Jakimi cechami wyróżniają się opiekunowie osób starszych? To przede wszystkim osoby ciepłe i cierpliwe, lubiące ludzi, seniorów. Opiekunowie osób starszych są tolerancyjni, potrafią dobrze i równo traktować podopiecznych. Nie wszyscy wykonujący tą ważną pracę mają kierunkowe wykształcenie, zresztą bardziej liczą się predyspozycje, cechy charakteru i swego rodzaju „powołanie”.

Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ukształtuje się na poziomie 10,8 mln osób, a w 2050 r. – 13,7 mln. Ludność w tym wieku stanowić będzie w 2050 r. około 40% społeczeństwa.

Osoba, która każdego dnia opiekuje się często chorym i niesamodzielnym seniorem, wymagającym nie tylko czynności pielęgnacyjnych, ale także uwagi, rozmowy, empatii i zrozumienia – zasługuje na najwyższy szacunek.

Osoby zawodowo sprawujące opiekę nad osobami starszymi ułatwiają życie swoim podopiecznym, nie tylko jeśli chodzi o czynności bytowe (ubieranie, jedzenie, toaleta) czy czynności administracyjne. Zapewniają seniorom wyjścia, zajęcia ruchowe, terapeutyczne, artystyczne. To dzięki zaangażowaniu opiekunów życie w DPS-ach kwitnie we wszystkich odmianach. Zdarzają się tutaj spektakularne przemiany, miłości, przyjaźnie. Dzięki nim seniorzy na nowo mają szansę kosztować życia.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor