Ogólne

Apel o inteligentny rozwój sieci metropolii, miast i miasteczek


24 września 2018

Unia Metropolii Polskich zaapelowała o przyznanie metropoliom, miastom i miasteczkom pierwszoplanowej roli w polityce regionalnej i krajowej. Kontekstem apelu były m.in. przygotowania do projektu strategicznego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne PLUS, który zapowiedziano w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ostatnich słowach apelu prezydenci miast UMP zwracają się do Rządu RP, aby nie uzależniał swojej współpracy z samorządami miast, gmin, powiatów i województw od ich orientacji politycznej.

Treść apelu przedstawił 21 września członek Zarządu UMP, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, na konferencji prasowej w trakcie odbywającego się w tym mieście Kongresu Smart Metropolia.

Apel Unii Metropolii Polskich o inteligentny rozwój sieci metropolii miast i miasteczek

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor