Z naszych miast

Apel Prezydenta Rzeszowa do Premiera w sprawie cen energii


15 lipca 2020

15 lipca 2020 r. Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie działań chroniących samorządy przez monopolistycznymi praktykami spółki państwowej PGE Energia Ciepła S.A., która narzuca rażąco wygórowane ceny z tytułu sprzedaży ciepła.

Obecnie Miasto Rzeszów płaci spółce PGE Energia Ciepła S.A. – Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie za zamówioną moc cieplną kwotę 7438, 78 zł netto za 1 MW. Taryfa ustalona przez PGE Energia Ciepła S.A. dla Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 29 czerwca 2020 r. wynosi 8589,45 zł netto za 1 MW. Jest zatem wyższa aż o 15,5% od ceny dotychczasowej.

Tak wysoka podwyżka cen ciepła bezpośrednio dotyka mieszkańców Rzeszowa. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego zaspokajają zbiorowe potrzeby, a ciepło systemowe – najbardziej ekologiczne, przyjazne środowisku i mieszkańcom – jest niezbędne do funkcjonowania szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej” – czytamy w piśmie Prezydenta Rzeszowa.

W ocenie Prezydenta Ferenca wprowadzona przez PGE Energia Ciepła S.A. podwyżka bulwersuje szczególnie w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa COVID – 19. Boleśnie dotyka odbiorców ciepła – mieszkańców i przedsiębiorców, którzy w wielu przypadkach będą zmuszeni do zamykania swoich firm czy lokali usługowych.

„Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że interwencja Pana Premiera uchroni mieszkańców Rzeszowa i innych polskich miast przed tak drastycznymi podwyżkami cen ciepła, co ze społecznego punktu widzenia jest w dobie pandemii COVID-19 oczekiwane, a nawet pożądane.” - czytamy w piśmie Tadeusza Ferenca, Prezydenta Rzeszowa skierowanym do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Źródło: www.erzeszow.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor