Ogólne

Apel Społecznych Rad ds. Kultury o niewykluczanie w KPO dużych miast

Cofnij

1 kwietnia 2021

Pan Premier
Mateusz Morawiecki

Szanowny Panie Premierze,

jako Społeczne Rady ds. Kultury, w ramach bezpośrednich konsultacji społecznych, chcemy dołączyć swój głos do apelu wystosowanego do Pana przez prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii w sprawie jasnych, obiektywnych, czytelnych, przejrzystych i niewykluczających kryteriów, które powinny zostać zastosowane przy podziale środków z unijnego Funduszu Odbudowy na poziomie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nie może być społecznej zgody na traktowanie w KPO dużych miast – w których mieszka blisko 11 milionów Polek i Polaków, a które mocniej jeszcze poszkodowane są przez pandemię i związane z nią ograniczenia niż mniejsze miejscowości i wsie – jako podmiotów drugiej kategorii przy rozdzielaniu unijnej pomocy. Apelujemy o rzetelne wysłuchanie i wzięcie pod uwagę głosu samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których wiedza o potrzebach wsparcia jest lokalnie najszersza, a umiejętności wykorzystania środków pomocowych – najskuteczniejsze.

Żeby mogła zostać uzdrowiona gospodarka, powinny w pierwszej kolejności zostać naprawione zerwane przez pandemię relacje i więzi społeczne, przywrócone uczciwe, solidarne szacowanie dziedzin, inwestycji i ludzi potrzebujących wsparcia. Na tworzenie więzi społecznych, jak pokazują liczne badania, najskuteczniej można oddziaływać poprzez kulturę, dzięki jej ogromnej roli edukacyjnej, pobudzającej aspiracje i budującej tożsamość.

Miasta są generatorami ponadlokalnego rozwoju ekonomicznego, ale przede wszystkim są miejscem do życia. O poprawę jakości życia w europejskim planie pomocy chodzi w pierwszym rzędzie. Do przedstawionej przez prezydentów listy spraw pozostawionych w KPO bez wsparcia dla miast dołączamy niezwykle dla nas istotne sprawy usług dla mieszkańców i kultury, na których opiera się w miastach sieć relacji społecznych, mocno przez pandemię nadwyrężona. Dzięki działającym właśnie w miastach przedsiębiorstwom, uczelniom, instytucjom publicznym – w tym w bliskim nam szczególnie instytucjom kultury – będą możliwe do zrealizowania nie tylko zapisane w Instrumencie na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności inwestycje związane z poprawą ochrony zdrowia, z ograniczeniem emisji szkodliwych dla życia w mieście pyłów, zazielenianiem, ekologicznym transportem, ale również nie mniej ważne działania związane z odbudową psychiczną i odzyskaniem stanu równowagi przez miejskie społeczności.

Jest oczywiste, że brak wsparcia dla dużych miast we wszystkich zdiagnozowanych obszarach potrzeb może mieć bardzo poważne konsekwencje społeczne. Przedstawiony przez Pana Krajowy Plan Odbudowy ich nie identyfikuje, nie analizuje i nie proponuje adekwatnego planu naprawczego, co jest niezgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego.

W imieniu mieszkańców naszych miast apelujemy do Pana Premiera o przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych i uczciwy podział środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Z poważaniem

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury przy Prezydencie Miasta Bydgoszczy
Rada Kultury Gdańskiej
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi
Rada Programu Wsparcia i Rozwoju Edukacji Kulturalnej w Łodzi
Społeczna Rada Kultury w Warszawie

Do pobrania