Ogólne

Apel Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich do Ministra Zdrowia


9 października 2020

Apel Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich do Ministra Zdrowia o wydanie decyzji o możliwości przejścia szkół na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Szanowny Panie Ministrze,

w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszych miast, w tym uczniów, nauczycieli, pracowników oświaty i ich rodzin, w związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń wirusem COVID-19 wśród społeczności szkolnej, zwracamy się do Pana Ministra o jasne i jednoznaczne decyzje oraz przepisy sanitarne.

Powiatowi inspektorzy sanitarni zwracają nam uwagę, że przy obecnym stanie prawnym, nie mają możliwości wyrażenia zgody na zmianę organizacji pracy szkół, jeśli jedynym argumentem dyrektora szkoły jest profilaktyka, czyli chęć zapobieżenia ewentualnym zakażeniom. Dyrektorzy, którzy zwracali się o pozytywną opinię dla zastosowania modelu hybrydowego – część uczniów pozostaje w szkole a część uczy się w trybie zdalnym – dostawali decyzje odmowne.

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zwrócił uwagę w piśmie z dnia 27 sierpnia br., że „w przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć stacjonarnych jest sytuacja epidemiologiczna w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla.”

Ministerstwo Edukacji enigmatycznie wskazuje, że jednym z kryteriów (nie wiemy, czy wystarczającym) wydania pozytywnej opinii PPIS dla innej organizacji pracy szkół jest „lokalna sytuacja epidemiologiczna”.

Apelujemy do Pana Ministra o pilną, odpowiedzialną i jednoznaczną zmianę przepisów. Obecny wzrost zachorowań oraz objęcie całego terenu Polski strefą żółtą stanowi – naszym zdaniem – wystarczającą przesłankę do wydania przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego decyzji o możliwości przejścia na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym dla każdej szkoły.

Podpisali:

Tadeusz Truskolaski – Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Zygmunt Frankiewicz – Prezes Związku Miast Polskich

Do wiadomości:

Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny

 

09.10.2020 – pismo do Ministra Zdrowia

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
Ogólne

Raport Samorząd

Przeczytaj również Cofnij