Aktualności

Apel w sprawie destabilizacji finansów samorządu terytorialnego

Cofnij

31 sierpnia 2023

Przedstawiciele organizacji tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego stanowczo wyrażają sprzeciw wobec planów wprowadzenia przepisów, które mogą prowadzić do dalszej destabilizacji finansów samorządu terytorialnego. Projektowana ustawa okołobudżetowa na rok 2024 wywołuje głębokie zaniepokojenie.

Niezrozumiałym i nieuzasadnionym jest działanie zmierzające do odebrania samorządom subwencji rozwojowej oraz należnego uzupełnienia dochodów z CIT za 2022 r. Tego rodzaju nadzwyczajne kroki stoją w sprzeczności z wcześniejszymi zasadami udziału jednostek samorządowych w dochodach z PIT i CIT, które zostały wprowadzone w 2021 r. Dodatkowo, takie działania wprowadzają niepewność prawną i niszczą zaufanie do prawa, uniemożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne planowanie finansowe.

Warto podkreślić, że pozyskiwanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego wiąże się z koniecznością zapewnienia wkładu własnego, opartego na solidnych planach finansowych oraz zdolności kredytowej. Naruszenie tej stabilności może negatywnie wpłynąć na zdolność pozyskiwania funduszy na inwestycje, co jest istotne w perspektywie finansowej UE.

Nie do zaakceptowania jest fakt, że Rząd kieruje projekt ustawy do Sejmu, ograniczając dochody samorządów, nie określając jednocześnie skutków finansowych tych działań. Przywoływane argumenty w uzasadnieniu projektu ustawy, dotyczące wzrostu dochodów z jednego źródła jako uzasadnienia dla redukcji dochodów z innego źródła, nie wytrzymują analizy.

Szczególnie nieakceptowalne jest nierówne traktowanie jednostek samorządu terytorialnego, które zostają pozbawione prawa pełnego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. Odbiera to jednostkom możliwość uczestniczenia równoprawnie w tych dochodach, co budzi poważne zastrzeżenia.

Ponadto, prognozowany wzrost dochodów z udziałów w PIT i CIT na rok 2024 ma charakter głównie inflacyjny, a w rzeczywistości wartość tych dochodów w cenach stałych będzie znacznie niższa niż w latach 2020 i 2021, ze względu na wprowadzone zmiany w PIT w 2021 i 2022 roku. W tej sytuacji, odmowa właściwej rekompensaty za ubytek dochodów z PIT jest nieuzasadniona.

Przedstawiciele organizacji apelują o rozważne podejście do zmian w finansach samorządów terytorialnych i unikanie działań, które mogą prowadzić do destabilizacji i utraty zaufania. Ostatecznie, utrzymanie stabilności finansowej samorządów terytorialnych jest kluczowe dla ich zdolności do planowania i realizacji ważnych inwestycji oraz działań na rzecz lokalnych społeczności.

Pod apelem podpisały się następujące organizacje: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania


Rafał Szczepkowski

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..