Media

Apel w sprawie zmian w oświacie


21 lipca 2021

Unia Metropolii Polskich wystosowała do Posłów i Senatorów RP apel o odrzucenie skrajnie szkodliwych dla polskiej oświaty zmian, zaproponowanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Petycję w tej sprawie mogą podpisywać także rodzice uczniów i wszystkie osoby, którym leży na sercu edukacja dzieci i młodzieży.

- Polska oświata wychodzi właśnie z bardzo trudnego okresu pandemii, której w dwóch ostatnich latach szkolnych doświadczali uczniowie, nauczyciele i rodzice. Przed nami czas powrotu do normalności, szczególnej troski o zdrowie psychiczne uczniów, mądre wyrównywanie zaległości. Do tego potrzebna jest stabilizacja i skoncentrowanie się na kwestiach najważniejszych dla uczniów - czytamy w apelu.

Tymczasem Ministerstwo Edukacji i Nauki, zamiast skupić się na rozwiązaniu problemów pomocy uczniom w wyrównywaniu zaległości, wsparcia - również psychologicznego - dla powracających do stacjonarnego nauczania, planuje kolejną rewolucję w oświacie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, przedstawiony przez Ministra Edukacji Narodowej zakłada ograniczenie wpływu samorządów, a także rodziców i wspólnot lokalnych na to, co dzieje się w polskiej szkole. Jednocześnie znacząco wzrasta rola, jaką odgrywają kuratorzy oświaty, czyli przedstawiciele władzy centralnej. To oni w dużej mierze będą decydowali o wyborze kandydata na dyrektora szkoły, a także jego zawieszeniu lub odwołaniu. Kuratorium oświaty będzie pełnić także nadzór nad zajęciami. To ta instytucja będzie decydować, czy szkoła może zaprosić do ich prowadzenia podmioty zewnętrzne, np. stowarzyszenia, fundacje, uczelnie wyższe. Łatwo się domyślić, że pewne organizacje, których działanie jest "nie na rękę" obowiązującej władzy, nie będą miały wstępu do szkół. Ograniczona zostanie także rola samorządu w tworzeniu sieci szkół i placówek oświatowych. Tutaj także decydujący będzie głos kuratora oświaty. 

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie internetowej www.poznan.pl