Ogólne

Przyjmowanie kontroli zewnętrznych


10 września 2012

Szefowie miejskich biur kontroli na swoim pierwszym spotkaniu w ramach UMP wymienili doświadczenia w zakresie przyjmowania kontroli zewnętrznych w urzędzie i innych miejskich jednostkach. Funkcjonowanie nowego zespołu zainicjowała Komisja Sekretarzy i Prawników Miast UMP, która mu patronuje.

W elektronicznym rejestrze kontroli zewnętrznych m.st. Warszawy (uwzględniającym nie tylko Urząd Miasta, ale i też jednostki organizacyjne) na dzień 15 października 2012 r. było 1009 wpisów od początku roku. Także w innych miastach zauważono, że wielka liczba kontroli zewnętrznych stwarza pewne problemy. Chodzi o ujednolicenie i spełnienie procedur, o spójność wyjaśnień, o trafne formułowanie protokolarnych zastrzeżeń. Kontrole zewnętrzne dostarczają informacji, które powinny być wykorzystywane przy zarządzaniu miastem. W warszawskim rejestrze kontroli zewnętrznych poszczególne wpisy są oznaczone kolorami, dzięki czemu „wyższe kierownictwo” łatwiej wychwytuje sprawy, z których może wynikać jakieś zagrożenie.

Nowy zespół Unii Metropolii Polskich, grupujący przedstawicieli biur kontroli, po raz pierwszy spotkał się 16 października 2012. I wyraził wolę, aby spotkać się ponownie na przełomie listopada i grudnia, w celu omówienia nowych procedur wynikających ze zmian w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli, które weszły w życie 2 czerwca 2012 r.

 

 

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor