Z naszych miast

Bydgoszcz. Trudny powrót do szkoły w dobie pandemii


28 sierpnia 2020

Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Decyzją MEN od 1 września uczniowie wrócą do nauki w formie tradycyjnej – stacjonarnej. O wyzwaniach w trakcie przygotowań do roku szkolnego 2020/2021 i zaleceniach przygotowanych przez Miasto dla szkół i placówek oświatowych mówiła dziś (27/08/2020) na konferencji prasowej w ratuszu zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz i dyrektorki szkół - Grażyna Dziedzic z III LO i Grażyna Zielińska z SP 30.

- Nowy rok szkolny jest rokiem wyjątkowym. Od wielu dni spotykamy się z dyrektorami szkół i placówek oświatowych (online), koordynujemy prace nad procedurami i regulaminami, które od 1 września br. będą obowiązywały w szkołach na terenie miasta. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, który 7 dni w tygodniu zapewni szybki kontakt dyrektora szkoły czy przedszkola z dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy. Opracowaliśmy też rekomendacje Miasta dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a w tej chwili sprawdzamy potrzeby i możliwości realizacji szczepień na grypę wśród pracowników oświaty – mówi Iwona Waszkiewicz.

Zastępczyni prezydenta przedstawiła też rekomendacje wypracowane przez Miasto dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021 – Zalecamy, by minimalny czas przerw międzylekcyjnych wynosił 10 minut, jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, by dzieci spędzały przerwy poza budynkiem szkoły – na boisku czy terenie przyszkolnym. W szkołach, które mają odpowiednie warunki lokalowe rekomendujemy oddzielenie pomieszczeń uczniów klas I-III od tych wykorzystywanych przez uczniów starszych klas. Należy, w miarę możliwości, ograniczyć przechodzenie uczniów z sali do sali. Zalecamy również prowadzenie zajęć wychowania fizycznego czy opieki świetlicowej na boiskach, placach zabaw, terenie przyszkolnym (jeśli tylko warunki pogodowe będą sprzyjające) - dodała Iwona Waszkiewicz.

Wśród rekomendacji przygotowanych przez miasto jest również zalecenie, by każda szkoła wprowadziła jednolitą formę szybkiego kontaktu z rodzicami. Prosimy nauczycieli, by rozmawiali z uczniami o obowiązujących procedurach (dostosowując język i formę przekazywanych treści do wieku uczniów) i podkreślali wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo – dzieci, rodziców, nauczycieli, ale też innych członków rodzin.

- Logistycznie ten rok szkolny jest dużym przedsięwzięciem. W naszej szkole poza tym, że uruchomiliśmy wszystkie wejścia dla konkretnych sal (odpowiednio oznakowane). Z sal lekcyjnych uczniowie co do zasady nie będą się przemieszczać. Wprowadziliśmy rozwiązanie w postaci ruchu prawostronnego. To z pozoru drobne kroki ale zebrane razem dają szansę na dobry efekt. Od początku planujemy lekcje wychowawcze i wsparcie psychologiczne bo uczniowie mierzą się ze stresem po dłuższej nieobecności w szkole. Musimy zadbać o uczniów i nauczycieli kompleksowo - mówi Grażyna Dziedzic, dyrektorka III LO.

Źródło: www.bydgoszcz.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor