Patronaty

City Data Forum


21 czerwca 2021

Zapraszamy serdecznie na CITY DATA FORUM, które odbędzie się – w formie hybrydowej – w dniach 22 - 23 czerwca. Będzie to kolejna już konferencja, poświęcona tematyce AI, którą organizuje Miasto Wrocław – tym razem we współpracy z Unią Metropolii Polskich.

Tematem wiodącym wydarzenia będzie diagnoza sytuacji miast w czasach pandemii i po niej - w zakresie planowania polityk miejskich oraz możliwości wykorzystania współczesnej nauki i technologii na ich potrzeby.

Zaproszeni prelegenci poruszą problematykę, związaną z metodami budowy polityk rozwoju miast i mierzenia oczekiwanego „postępu” - rozumianego czy to jako „rozwój” gospodarczy i społeczny, poprawa „jakości życia”, czy też kreowanie i wspieranie „dobrostanu” użytkowników miast.

Spróbują też odpowiedzieć na pytanie – które z tych metod są realizowane lub mogą być planowane - także z uwzględnieniem możliwości, które wnosi współczesna nauka w zakresie technologii informacyjnych, sztucznej inteligencji, technologii przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych oraz współczesnych nauk społecznych. Jaka może być w tym rola statystyk publicznych? Czy skutki pandemii, a także powstawanie i wdrażanie w gospodarkę i życie społeczne nowych technologii doprowadzi do zmiany paradygmatu planowania rozwoju miast? 

To tylko niektóre zagadnienia, które będą poruszone podczas CITY DATA FORUM. Szczegółowy program - w załączniku.

Zachęcamy do zarejestrowania się na wydarzenie.

LINK DO REJESTRACJI: https://sonda.wroclaw.pl/forms/city-data-forum

Do pobrania