Aktualności

Czy konsensus na linii rząd-samorząd jest możliwy? Local Trends już wkrótce

Cofnij

9 marca 2023

Współpraca między administracją państwową a jednostkami samorządu terytorialnego będzie jednym z kluczowych zagadnień poruszanych podczas Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. W dniach od 3 do 4 kwietnia w Sopocie spotkają się przedstawiciele obu stron. Jako Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zostaliśmy Partnerem Strategicznym wydarzenia.

Wystąpienia inauguracyjne wygłosi Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, który przedstawi wspólne działania rządu i samorządu wobec multikryzysów i wynikających z nich wyzwań rozwoju.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ma w swoim zamyśle służyć uzgadnianiu stanowisk oraz wymianie poglądów i opinii. Czy jest to wystarczające narzędzie, aby budować konsensus niezbędny dla rozwoju? Relacje administracja państwa – samorządy nie ograniczają się do zmian legislacyjnych, które dominują w pracach komisji. Decyzje ściśle finansowe – jak programy rozwojowe, pożyczkowe i grantowe czy wpływające na rozwój miast i gmin decyzje związane z rozwojem infrastruktury – podejmowane na szczeblu krajowym. Dynamiczny rozwój gmin i miast wymaga odpowiednich konsultacji i współpracy. O tym jak z perspektywy samorządu i rządu powinna wyglądać ta współpraca i jakie mechanizmy wymagają wsparcia, będą rozmawiać uczestnicy Samorządowego Kongresu Finansowego.

Samorządy chyba jeszcze nigdy nie były w tak trudnej sytuacji. Z jednej strony nakłada się na nas coraz więcej obowiązków, a z drugiej pozbawia dochodów własnych. W zamian oferuje się nam środki rządowe w formie, np. dotacji i decyduje się w Warszawie o tym, jakie inwestycje są ważne dla naszych wspólnot lokalnych. Krok po kroku próbuje się nas pozbawić samodzielności. To, że dziś samorządowcy są zjednoczeni jak nigdy dotąd, działają wspólnie jest naszym wielkim sukcesem. To, że rozmawiamy, wymieniamy się doświadczeniami pozwala nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych mieszkańców. Cieszę się, że już 3 i 4 kwietnia ponownie spotkamy się w Sopocie podczas III Samorządowego Kongresu Finansowego – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Debaty plenarne

„Mapa wyzwań w relacjach na linii rząd-samorząd” to temat pierwszej debaty plenarnej. Do sesji inaugurującej zaproszeni zostali Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich, Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm oraz Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Drugi dzień Kongresu zainauguruje wystąpienie o szczegółach reformy finansów samorządowych , które wygłosi Sebastian Skuza, Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Po wystąpieniu odbędą się rozmowa ministra z przedstawicielem samorządowców oraz debata w gronie ekspertów.

Podstawową wyjścia z każdego kryzysu jest współpraca. Samorządowcy potrzebują dziś przede wszystkim stałych i przewidywalnych zasad finansowania rozwoju. Zmiany regulacyjne powodują brak stabilności i trudność w planowaniu inwestycji. Inicjatywa Local Trends od początku ma być platformą do merytorycznej dyskusji. W Sopocie skupimy się na kwestii finansów – podkreśla Maciej H. Grabowski, dyrektor programowy Local Trends, prezes zarządu Fundacji Centrum Myśli Strategicznych. 

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy i jesienne Europejskie Forum Samorządowe to wydarzenia, które gromadzą liczne grono prezydentów, wójtów, starostów i marszałków. Warto śledzić dyskusje, w których aktywnie uczestniczą nie tylko reprezentacji dużych miast, lecz także gmin wiejskich. Już wkrótce poznamy tematy kolejnych paneli dyskusyjnych oraz gości zaproszonych przez organizatorów – Grupę MTP i Centrum Myśli Strategicznych.

 

3-4 kwietnia 2023, Sheraton Sopot Hotel

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres 

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/ 

                                                                                  

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Partnerami Strategicznymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.

Do pobrania


Julia Wiśniewska

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..