Ogólne

Czy Państwo chce nacjonalizować sportowe obiekty samorządowe

Cofnij

27 sierpnia 2022

Zespół ds. edukacji, kultury i sportu odstąpił od opiniowania projektu ustawy o Polskiej Agencji Obiektów Sportowych natomiast Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu wystawił projektowi ocenę negatywną. Opinię ostateczną wyda Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu plenarnym.

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Obiektów Sportowych ma na celu uregulowanie kwestii zarządzania Stadionem Narodowym w Warszawie wraz z nieruchomością, na której został wzniesiony. – Powołuje on właśnie Polska Agencję Obiektów Sportowych, która ma być rządową agencja wykonawczą, która ma – od nowego roku – sprawować zarząd nad Stadionem Narodowym w Warszawie. – wyjaśniał Piotr Gałązka, dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Jak wynika z uzasadnienia projektu Agencja powstanie z przekształcenia spółki celowej PL 2012, która zarządza Stadionem Narodowym do 31 grudnia 2022 r. Drugim zasadniczym powodem powołania Agencji jest optymalizacja wykorzystania potencjału, jaki posiada obiekt Stadionu Narodowego w Warszawie dla wspierania rozwoju i popularyzacji sportu, kultury, oświaty i nauki.

- W dotychczasowej formule, tj. zarządu Stadionem Narodowym w Warszawie przez spółkę celową, perspektywą zarządzającego była – co oczywiste i zrozumiałe – maksymalizacja własnych zysków. Agencja nie kończy z działalnością gospodarczą na obiekcie, ale w większym stopniu będzie nastawiona na realizacje misji społecznej poprzez organizację albo umożliwienie (bez osiągania zysku) organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, naukowym, oświatowym – wyjaśniał dyrektor Gałązka.

Ponadto, jak wynika z projektu, Agencja będzie mogła zarządzać innymi obiektami sportowymi, czy kulturalnymi przekazanymi jej w zarząd na podstawie umowy przez inne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie strony samorządowej Zespołu ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu projektodawca (rząd, a w szczególności Ministerstwo Sportu i Turystyki) wybrało najgorszą z możliwych opcję zarządzania Stadionem Narodowym. M.in. dlatego, że powierzenie zarządu rządowej agencji spowoduje, że ta nie będzie dbać o wypracowanie dochodów, które byłyby wystarczające na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu. Jak podkreślali przedstawiciele strony samorządowej o ile spółka celowa, która obecnie Stadionem zarządza ma przede wszystkim wykorzystać biznesowy potencjał tego miejsca, o tyle rządowa agencja będzie pozbawiona całkowicie motywacji związanej z osiąganiem celów zarządczych i finansowych. To zaś w połączeniu z rozbudowaną strukturą władz agencji tworzy obraz mało kompetentnej kolejnej centralistycznej machiny.

- Niestety dostrzegamy w tym wszystkim kolejny etap centralizacji państwa i zwierzchniego podporządkowania. Chciałem zwrócić uwagę , że szef Polskiej Agencji Obiektów Sportowych będzie powoływany bez postępowania konkursowego. Innymi słowy to będzie nominat polityczny, a nie profesjonalista wybierany w sposób transparentny, czyli tak jak powinny być obsadzane wszystkie stanowiska publiczne – wskazywał Leszek Świętalski, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, dodając że już to wystarcza do zaopiniowania projektu negatywnie. – I propozycję takiej opinii formalnie zgłaszam – mówił dyrektor Świętalski.

Strona samorządowa zwracała także uwagę, że przepisy projektu w zakresie w jakim przewidują możliwość zarządzania przez Agencję obiektami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego może naruszać konstytucyjną zasadę subsydiarności.

- Czy jesteście skłonni rozważyć rezygnację z przepisów mówiących o powierzaniu agencji rządowej zadań związanych z zarządzaniem obiektami sportowymi należącymi do JST z tej prostej przyczyny, że jest to wątpliwe z punktu widzenia konstytucyjnej zasady subsydiarności – dopytywał Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.

Strona samorządowa dostrzegła też, że chociaż projekt ustawy nie wpływa bezpośrednio na wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, jaki obecnie wpływa ze strony Stadionu Narodowego do budżetu m.st. Warszawy, to zmiana formy zarządzania tym obiektem może mieć wpływ – w przyszłości – na jego wysokość.

Podsumowując przeprowadzoną nad projektem ustawy dyskusję Tomasz Fijołek, dyrektor Biura Unii metropolii Polskich zwrócił uwagę, że strona samorządowa ma cały szereg pytań i wątpliwości do projektu. – Te wszystkie uwagi są w posiadaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo były one również podnoszone na posiedzeniu Zespołu ds. edukacji, kultury i sportu, które odbyło się na początku bieżącego tygodnia – wskazywał dyrektor Fijołek. – Ponieważ jednak mamy zgłoszoną propozycję, aby nasz Zespół zaopiniował projekt negatywnie i ponieważ nie widzę ani nie słyszę sprzeciwu w tym zakresie, to proszę zaprotokołować, że projekt ustawy o Polskiej Agencji Obiektów Sportowych Zespół ds. infrastruktury zaopiniował negatywnie – konkludował dyrektor Fijołek, dodając że ostateczną decyzję w sprawie projektu podejmie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu plenarnym.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..