Ogólne

Czy przeciwdziałanie COVID-19 powinno gwarantować bezkarność?


13 sierpnia 2020

Takie rozwiązanie znalazło się w poselskim (PiS) projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 539).

- Zapobieganie i zwalczanie choroby zakaźnej jaką jest COVID-19 wymaga szczególnych rozwiązań. Standardowe działania podejmowane przez osoby wykonujące czynności mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 pozostają bowiem niewystarczającym środkiem do skutecznego przeciwdziałania tej chorobie - czytamy w uzasadnieniu.

 

Dlatego projektodawcy chcą wprowadzić do obowiązującego w Polsce prawa rozwiązanie wyłączające bezprawność, a w konsekwencji i przestępność czynu polegającego na naruszaniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.

Proponowany przepis ma mieć zastosowanie także do czynów popełnionych przed jego wejściem w życie.

Z projektem ustawy i uzasadnieniem można zapoznać się tutaj

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor