Deklaracja białostocka Przymierza Europejskiego


8 maja 2022

Wspólne stanowisko miast i regionów europejskich w sprawie konfliktu wojennego w Ukrainie – tzw. Deklarację białostocką – podpisali w piątek (6 maja) przedstawiciele Przymierza Europejskiego, grupy istniejącej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów.

– Potępiamy w niej niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko wolnej Ukrainie oraz zaangażowanie Białorusi, które kłóci się z wszelkimi umowami i normami międzynarodowymi – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wieloletni członek Europejskiego Komitetu Regionów oraz członek grupy Przymierza Europejskiego. – Apelujemy o jedność instytucji unijnych i państw członkowskich w odpowiedzi na tę agresję.

15-punktowa „Deklaracja białostocka" została przyjęta w czasie zakończonego w piątek (6 maja) w Białymstoku dwudniowego seminarium grupy Przymierza Europejskiego (EA - European Alliance), funkcjonującego w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Jest to organ doradczy i opiniodawczy w ramach struktur UE, który stanowią przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych europejskiej wspólnoty. 

Tomasz Fijołek, dyrektor biura Unii Metropolii Polskich również był obecny na seminarium, podczas którego opowiedział o ostatnim raporcie UMP dotyczącym liczby osób z Ukrainy w Polsce.

Treść deklaracji dostępna jest poniżej.

Do pobrania