Z naszych miast

Dodatek węglowy niekorzystny dla środowiska!


28 lipca 2022

22 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o dodatku węglowym, która reguluje zasady jego przyznawania i wypłacania. Taki jednorazowy dodatek ma wynosić 3000 złotych, ale jeśli węgla zabraknie, to właściciele tzw. „kopciuchów” będą mogli przeznaczyć je na inne cele niż ów opał. Miasta Unii Metropolii Polskich sprzeciwiają się takiemu działaniu!

 

•    Wsparcie otrzymają gospodarstwa używające węgla, w tym właściciele najbardziej
zanieczyszczających powietrze „kopciuchów”
•    Pomija on wszystkie pozostałe gospodarstwa korzystające z alternatywnych form ogrzewania (gaz, prąd)
•    Na dopłatę węglową rząd chce wydać 11,5 mld zł
•    Dodatek węglowy to koniec z polityką czystego powietrza
•    Będzie przysługiwał osobom, które zgłosiły swoje źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Celem ustawy jest zapewnienie wsparcia dla szerokiej grupy gospodarstw domowych, bo jak wszyscy wiemy, mamy już do czynienia ze wzrostem cen na rynku energii, w tym także kosztów opału. Pytanie, co z pozostałymi gospodarstwami domowymi, które w inny sposób się ogrzewają, np. za pomocą gazu, energii elektrycznej czy peletem drzewnym? Podobnej dotacji nie otrzymają.

Kolejnym problemem, który jest zauważony przez miasta Unii Metropolii Polskich to prowadzona od lat polityka antysmogowa w naszym kraju - działania, które mają na celu zmianę palenisk węglowych na inne, jak: drewno, brykiety, czy zupełnie inny, bardziej ekologiczny sposób ogrzewania budynków (jak choćby za pomocą fotowoltaiki czy pomp ciepła). To przejaw braku logicznego myślenia władz centralnych, które przecież same wspierają gospodarstwa domowe w szeregu działań jak np. projekty typu „Czyste Powietrze” i inne. Promowanie dodatku węglowego będzie zdecydowanie szkodliwe dla środowiska, ale i przede wszystkim dla naszego zdrowia.

Miasta Unii Metropolii Polskich, jak i całe środowisko samorządowe czują się pominięte w pracach nad tą ustawą, która obecnie trafia do Senatu. Dodatkowo rozżala nas fakt braku kontynuacji powziętych decyzji rządzących co do zmiany nie tylko myślenia na ekologiczne, ale i działań na poziomie krajowym i regionalnym, które wymusiły na społeczeństwie wymianę źródeł ciepła. Teraz wszyscy patrzymy na przyjętą ustawę przez Sejm o dodatku węglowym z szeroko otwartymi oczami i nie wierzymy, że taki brak konsekwencji właśnie się dzieje.