Aktualności

Dolny Śląsk, Wrocław oraz Saksonia i rozwój sztucznej inteligencji


24 marca 2023

Wrocław jest przykładem miasta silnie zaangażowanego w budowę przychylnego środowiska dla rozwoju sektora sztucznej inteligencji. Współpracuje z uczelniami, startupami, tworzy raporty i sieciuje. Przykładem tej aktywności jest m.in. organizowanie seminariów wspólnie z biurem łącznikowym Saksonii Wrocławsko-Saksońskiego na temat rozwoju AI i współpracy w obszarze Dolnego Śląska, Wrocławia i Saksonii. Mieliśmy okazję właśnie na takim spotkaniu być we Wrocławiu.

W seminarium uczestniczyli politycy, przedsiębiorcy (biznes dojrzały i startupy) naukowcy, instytucje otoczenia biznesu, m.in. ze strony polskiej Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Członek Zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości.W seminarium uczestniczyli politycy, przedsiębiorcy (biznes dojrzały i startupy) naukowcy, instytucje otoczenia biznesu, m.in. ze strony polskiej Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Członek Zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości.

 

Ważnym elementem tego spotkania było uczestnictwo władz Saksonii:  Oliver Schenk Minister do Spraw Federalnych i Mediów, Szef Kancelarii Państwowej Saksonii – która posiada własną strategię AI oraz władz Wrocławia: Wiceprezydenta Jakuba Mazura.

Warto podkreślić, że obecność władz regionalnych i miejskich jest ważna z powodu wsparcia wymiany transgranicznej oraz finansowania przedsięwzięć z tego zakresu.

Dyskusja skupiała się na współpracy transgranicznej przedsiębiorstw oraz sektora naukowego w zakresie sztucznej inteligencji. Oprócz dyskusji merytorycznych prezentowano także firmy z tego sektora z Saksonii oraz Wrocławia.

W trakcie rozmów wskazano, że stałe spotkania wspomagają wymianę transgraniczną i są widoczne już ich pierwsze efekty m.in. w zakresie współpracy naukowej. O wadze tej współpracy świadczyć może obecność na spotkaniu dziekanów, kierowników katedr i instytutów najważniejszych ośrodków naukowych i badawczych Wrocławia i Saksonii.

Zwrócono również uwagę na to, że należy zwiększyć współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami i stale pracować nad poprawą transferu wiedzy z nauki do biznesu.


Jako koordynator Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza przedstawiłem założenia polskiej Polityki sztucznej inteligencji w kontekście jak samorząd terytorialny, a w szczególności metropolie, mogą wspierać jej realizację. Prezentacja dostępna poniżej.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z badaniem rynku i potencjału przemysłu sztucznej inteligencji w aglomeracji wrocławskiej https://araw.pl/sztuczna-inteligencja-w-aglomeracji-wroclawskiej-opis-sektora-i-potencjal-rozwoju-%7C-nowy-raport-araw

 

 

Do pobrania


Sylwester Szczepaniak

Autor