Aktualności

"Drony i nowy wymiar miasta. Wyzwania i doświadczenia" - konferencja w Katowicach

Cofnij

13 listopada 2023

Technologie dronowe, jak również osiągnięcia Metropolii GZM w tym zakresie, będą tematem konferencji „Drony i nowy wymiar miasta. Wyzwania i doświadczenia”, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2023 r. w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Pierwszy dzień konferencji przewidziany jest na dyskusję o roli samorządu terytorialnego oraz jego interesariuszy w kształtowaniu i wykorzystaniu bezpiecznie przestrzeni powietrznej nad miastami dla misji bezzałogowych. Prelegenci skupią się na przedstawieniu wszelkich aspektów wdrożeń koncepcji U-space, przedstawione zostaną towarzyszące temu procesowi narzędzia oraz wyzwania i szanse wdrażania stref geograficznych z perspektywy samorządu terytorialnego. Podczas pierwszego dnia podjęty zostanie także ważny dla JST europejski kontekst U-space w ramach panelu dyskusyjnego UIC2 (UAM Initiative Cities Community).

W trakcie drugiego dnia Metropolia GZM będzie gospodarzem spotkania Network of U-Space Stakeholders Meeting z udziałem Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol). Spotkanie z przedstawicielami Agencji będzie dobrą okazją do dyskusji o przyszłości regulacji oraz kontroli działań w przestrzeni powietrznej dla BSP.

Agenda konferencji: https://tiny.pl/cld96