Edukacja

Dzień Sejmu Polskiego

Cofnij

1 lipca 2024

To właśnie dziś, 1 lipca, upamiętniane jest zawarcie unii realnej między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim podczas Sejmu w Miasto Lublin w 1569 roku. Święto zostało ustanowione w 2015 roku na mocy uchwały sejmowej. Jest wyrazem uznania dla historycznych osiągnięć parlamentaryzmu w czasach złotego wieku.

W uchwale podkreślono, że Unia Lubelska „nadawała relacjom polsko-litewskim nowy, doskonalszy kształt i zapoczątkowała okres potęgi i chwały Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. - Sejm, złożony z Senatu i Izby Poselskiej, wzmocniony przez przedstawicieli Litwy, przez długie lata stanowił centrum decyzyjne rozległego państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu godnej reprezentacji obu narodów - napisano w tym dokumencie.

Unia Lubelska nie tylko nadała relacjom polsko-litewskim nowy charakter, ale i zapoczątkowała okres potęgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obok Carstwa Rosyjskiego była ona przecież największym państwem leżącym na kontynencie europejskim. Kraj złożony z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniał do 1795 roku. Do zakończenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów przyczyniły się kryzysy gospodarcze, polityczne aż w końcu rozbiory dokonane przez Rosję, Prusy i Austrię.

Sejm współcześnie

Oto kilka najważniejszych informacji o polskim Sejmie.

 

- Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
- Składa się z 460 posłów, którzy tworzą kluby lub koła poselskie albo pozostają niezrzeszeni. - Jego pracami kieruje marszałek wybierany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu. Do jego obowiązków należy m. in. zwoływanie posiedzeń, na których obradują posłowie.
- Kadencja Sejmu RP trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia nowo wybranych posłów, jej koniec przypada na dzień poprzedzający zebranie się następnej kadencji.
- Prawo do kandydowania w wyborach do Sejmu RP uzyskuje się w wieku 21 lat.
- Kompleks budynków Sejmu i Senatu położony jest na skarpie wiślanej w Warszawie, w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej oraz Piotra Maszyńskiego.
- Główna sala Sejmu to Sala Plenarna. Jest ona miejscem posiedzeń Sejmu, Zgromadzenia Narodowego oraz wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu. W tej sali przysięgę składa również nowo wybrany prezydent RP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Wiśniewska

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..