Dzień Solidarności Międzypokoleniowej


29 kwietnia 2022

Komisja Europejska w 2011 roku ustaliła 29 kwietnia jako Dzień Solidarności Międzypokoleniowej (European Day of Solidarity between Generations). To promocja komunikacji i porozumienia międzypokoleniowego oraz Unii Europejskiej przyjaznej wszystkim grupom wiekowym.

 

Inicjatywy organizowane z tej okazji mają zachęcać do integracji międzypokoleniowej i sprawić, by Europa i świat stał się  stał coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia także dla seniorów.

Dla decydentów to okazja by pomyśleć o tym, jak lepiej dostosować instytucje i procedury do potrzeb starzejących się społeczeństw, a dla młodych okazja do zwrócenia szczególnej uwagi zwłaszcza na osoby starsze w najbliższym otoczeniu.

Np. w Lublinie, pod ratuszem spotkali się i śpiewali młodsi i starsi mieszkańcy Lublina. 

Wydarzenia m.in. w Lublinie:

https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/aktualnosci/europejski-dzien-solidarnosci-miedzypokoleniowej,467,1521,1.html

W Warszawie:

https://um.warszawa.pl/-/wiosna-pokolen-miedzypokoleniowe-wycieczki-warsztaty-i-koncerty

https://cam.waw.pl/centrum-aktywnosci-miedzypokoleniowej/aktualnosci/dzien-solidarnosci-miedzypokoleniowej-2/

Foto: Rafał Motyl