Z naszych miast

Edukacja pod żaglami


23 sierpnia 2021

Zajęcia kajakarskie, wioślarskie czy szkolenia na patent żeglarza jachtowego. Gdańsk należący do Unii Metropolii Polskich przygotował i realizuje program Edukacji Morskiej skierowany do przedszkolaków oraz uczniów.

– Program Edukacji Morskiej w Gdańsku (PEMwG) jest realizowany od maja 2010 roku. To krok w kierunku upowszechnienia aktywności wodnych wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do publicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych – mówi Aleksandra Kulik z Wydziału Rozwoju Społecznego w gdańskim magistracie. I jak dodaje ta inicjatywa ma zaszczepić zamiłowanie mieszkańców, a szczególnie młodzieży, do morza. – Chcemy to osiągnąć, kreując modę na zdrowe, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu blisko wody. W ramach programu dzieci i młodzież mogą przeżyć wodną przygodę i będą miały możliwość kontynuowania jej w przyszłości – zapewnia Kulik.

Szacuje się, że w latach 2021-2023 w projekcie weźmie udział 5570 uczniów i wychowanków oraz 30 nauczycieli. Przed pandemią koronawirusa, w latach 2017-19, w programie uczestniczyło ok. 9 tys. dzieci i młodzieży oraz 400 nauczycieli z Gdańska.

Rejs jachtem

Dzieci oraz młodzież uczestniczą w zajęciach w ramach klas lub grup szkolnych, również łączonych, zgodnie z zasadami wycieczki szkolnej. Z jedną grupą w zajęciach uczestniczą dwaj nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Każdy rodzic indywidualnie wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach. Wyjścia ze szkoły realizowane są w formule wycieczki szkolnej. Transport miejski dla uczniów gdańskich szkół, posiadających kartę mieszkańca, jest bezpłatny.

Program podzielono ze względu na wiek jego uczestników. Dla najmłodszych uczniów z klas 0-3 zaplanowano całodniowe zajęcia na łódkach klasy Optimist przeznaczonej dla dzieci i młodzieży do lat 15. Warsztaty wprowadzają najmłodszych w wodną aktywność sportową i są prowadzone przez doświadczonych trenerów na akwenach.

– Zajęcia są bezpieczne, a treningi przeprowadzane z zachowaniem wszystkich zasad i przepisów. Oprócz nauki pływania obejmują poznanie infrastruktury i funkcjonowania przystani oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą i w wodzie – podkreśla Kulik.

Uczniowie z klas 4-6 oraz 7-8 mogą wziąć udział w zajęciach kajakarskich i wioślarskich. Są to warsztaty łączone z wykorzystaniem sprzętu kajakowego i wioślarskiego różnego typu, z możliwością wykorzystania również ergometrów.

Program edukacyjny oferuje również całodniowy rejs oldtimerem, czyli klasycznym żaglowcem TSS (traditional sailing ship), takim jak np. Generał Zaruski, Antica, Bonawentura, Szkwał, Bryza H i realizowany jest dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. W tym czasie młodzież zdobywa wiedzę o dziedzictwie kulturowym, gospodarce morskiej i zawodach z nią związanych. Ważnym elementem jest również ekologia.

Grupy do 28 osób mogą wypłynąć w rejs jachtami kabinowymi o długości całkowitej od 7 do 10 m. Jachty popłyną pod żaglami lub na silniku, a sami uczestnicy mają wziąć czynny udział w obsłudze osprzętu żaglowego i sterowaniu. Przy dobrej pogodzie realizowane będzie wypłynięcie na Zatokę Gdańską.

Zajęcia będą również organizowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z uwzględnieniem alternatywnego charakteru oraz miejsca zajęć, które będzie odpowiednie dla uczniów.

– Wykonawca dopełni wszelkich starań, aby zajęcia były dostępne dla osób uczestniczących ze szczególnymi potrzebami – zapewnia Kulik.

Dla wychowanków specjalnych przedszkoli oraz uczniów specjalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Gdańsku organizowane będą m.in.  zajęcia edukacyjne o tematyce morskiej, realizowane w instytucjach kultury, zajęcia wprowadzające na ergometrach wraz z poznaniem infrastruktury i funkcjonowania przystani oraz zasad korzystania ze sprzętu wodnego. Ponadto, w planach jest całodniowy rejs oldtimerem (TSS) po Motławie z wyjściem na Zatokę.

Olimpijczyk w przedszkolu

Poza zajęciami praktycznymi do gdańskich przedszkoli czy szkół przyszpitalnych mogą zostać zaproszeni żeglarze i wioślarze np. olimpijczycy w sportach wodnych. W latach 2010-16 ambasadorem był Mateusz Kusznierewicz, złoty i brązowy medalista olimpijski z Atlanty i Aten. Sportowcy na własnym doświadczeniu opowiedzą dzieciom, jak ważna w ich życiu jest aktywność wodna. Mogą pojawić się także szanty.

Urzędnicy dodają, że w ramach morskiej edukacji możliwa jest m.in. wizyta w Narodowym Muzeum Morskim. Powstaną również Kluby Edukacji Morskiej (KEM) dla uczniów klas 4-6 i 7-8 w gdańskich szkołach podstawowych. Zaangażowani nauczyciele objęci będą opieką merytoryczną specjalistów w zakresie przekazywania przez nich treści z obszaru edukacji morskiej swoim uczniom.

– Wszystkich specjalistów do realizacji poszczególnych części Programu zapewnia podmiot, który wygrywa zamówienie publiczne. Ostatnim realizatorem Programu była Fundacja Gdańska – dodaje Kulik.

– Kształtowanie u uczestników Programu motywacji do podejmowania aktywności rekreacyjnych i sportowych nastawione jest również na profilaktykę zdrowia młodych gdańszczan i gdańszczanek w odniesieniu do zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, kryzysami psychicznymi oraz uzależnieniami i podejmowanymi ryzykownymi wzorcami zachowania. Walor ochronny w tym zakresie posiadają również podejmowane w Programie i wspierane pozytywnymi emocjami działania edukacyjne, nastawione na samopoznanie i odkrywanie talentów, rozwijanie poczucia własnej wartości, odwagi w podejmowaniu wyzwań, komunikacji i relacji w grupie – zauważa Kulik.

Z kolei młodzież ze szkół ponadpodstawowych może dołączyć do Gdańskiego Klubu Edukacji Morskiej (GKEM). Dwudziestu uczestników biorących udział w programie zostanie wyłonionych w konkursie. Dla uczestników GKEM zostaną zorganizowane:

  • szkolenie na patent żeglarza jachtowego, przygotowujące uczestników teoretycznie i praktycznie do złożenia egzaminu na patent żeglarza jachtowego;
  • spotkania integracyjne na oldtimerach i w miejscach związanych z kulturą żeglarską;
  • wolontariat na gdańskich oldtimerach;
  • dwudniowy rejs zatokowy na oldtimerze.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku to znakomita okazja do nauki poprzez zabawę i przygodę. To szansa na bliższe poznanie swojego otoczenia, przyrody i kultury morskiej w olbrzymim stopniu wpływającej na rozwój stolicy Pomorza. Bo Gdańsk nie żyje obok morza. Gdańsk jest jego częścią.

Więcej informacji dla szkół i przedszkoli zainteresowanych udziałem w programie na stronie: edukacjamorska.gdansk.pl.