Z naszych miast

Edukatorium, czyli edukacyjna część Fabryki Wody w Szczecinie


8 lutego 2021

Fabryka Wody będzie wyjątkowym połączeniem nie tylko nowoczesnego aquaparku, ale również przestrzenią, do której mieszkańcy będą przychodzić po wiedzę. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie części edukacyjnej została właśnie podpisana. Całość ma być gotowa za 18 miesięcy.

Jedną z cech charakterystycznych szczecińskiego Aquaparku jest Edukatorium. Znajdą się w nim przestrzenie ekspozycyjne oraz laboratoria, w których przeprowadzane będą eksperymenty naukowe związane z wodą.

 

O Edukatorium

Tematem przewodnim wystawy ma być woda, jej znaczenie, rola, występowanie a także wpływ na nasze życie i cywilizację. Centrum Edukacyjne podzielone będzie na 6 poziomów, z których każdy poświęcony będzie innej tematyce. Każdy poziom – blok tematyczny będzie posiadać swojego „patrona” w postaci danej nauki, uzupełniony o wystawy z pozostałych dziedzin nauki:

Kosmos – blok, w którym poruszone zostaną tematy związane z wodą we wszechświecie, uwarunkowaniami kosmicznymi umożliwiającymi powstanie życia na Ziemi oraz eksploracją kosmosu. Patron – fizyka/matematyka.

Klimat – blok, w którym tematyka wody ma mieć aspekt związany z szeroko rozumianymi zjawiskami klimatycznymi oraz ich wpływem na życie na Ziemi. Patron – Geografia.

Ocean – blok nawiązujący do wody, która zajmuje większość powierzchni Ziemi. Przedstawiona jest ona w aspekcie życia, rozwoju, oraz zagrożeń związanych z wszechoceanem. Patron – Biologia.

Człowiek – blok przedstawiający aspekt wody w życiu i rozwoju organizmu człowieka. Patron – Chemia.

Cywilizacja Wody – blok ukazujący powstawanie i rozwój cywilizacji wokół rzek, a także wykorzystanie energii i możliwości jakie daje woda w codziennym życiu. Patron- Humanizm.

Hydroinżynieria – blok dotyczący wynalazków powstałych w oparciu o wodę, które zmieniły bieg historii. Patron – Historia.

 

Dlaczego to tak ważna inwestycja?

Chcemy aby Fabryka Wody dawała nie tylko rozrywkę, ale poprzez zdobywanie konkretnej i praktycznej wiedzy, chcemy aby również edukowała każdego bez względu na wiek. Aby to zrobić potrzebne jest odpowiednie instrumentarium. Jestem przekonany, że zadbają o to nasi nowi partnerzy, którzy zajmą się wyposażeniem tego obiektu. - powiedział Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln. Prace zakończą się w 2022 roku.

Źródło: www.wiadomosci.szczecin.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor