Aktualności

Energetyka obywatelska – zapraszamy na darmowy webinar ZMP

Cofnij

6 listopada 2023

Kastry energii, spółdzielnie energetyczne, społeczności energetyczne – w jaki sposób wykorzystać je w dążeniu do lokalnej niezależności energetycznej? O tym będzie można się dowiedzieć już 9 listopada podczas webinaru dla samorządów organizowanego przez Związek Miast Polskich.

Rosnące koszty energii oraz potrzeba przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych – to główne powody transformacji energetycznej. Nie jest ona już wyborem, ale koniecznością, a przed samorządami staje poważne wyzwanie – w jaki sposób skutecznie ją przeprowadzić? Obserwowany w ostatnich latach kryzys na rynku energetycznym pokazał, że bezpieczeństwo energetyczne należy traktować jako priorytet.

Jednym ze sposobów na zapewnienie takiego bezpieczeństwa są inicjatywy wpisujące się w energetykę obywatelską. Polegają one na aktywnym uczestnictwie w rynku energetycznym podmiotów niezwiązanych z energetyką zawodową – m.in. jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, społeczności sąsiedzkich, czy też małych i średnich przedsiębiorców.

Celem energetyki obywatelskiej jest zapewnienie społeczeństwu pełnego uczestnictwa w rynku energetycznym – wytwarzaniu energii, jej dystrybucji, obrotu nią oraz jej magazynowaniu. Postulaty te nie wynikają tylko z pobudek klimatycznych, ale również finansowych. Pieniądze przeznaczane na energię (cieplną i elektryczną) w ramach energetyki obywatelskiej zostają w lokalnych społecznościach.

Od czego więc zacząć? Jak wykorzystać technologie OZE w dążeniu do niezależności energetycznej? Jakie wyzwania wiążą się z założeniem formy organizacyjno-prawnej energetyki obywatelskiej? O tym będzie mowa już 9 listopada podczas otwartego webinaru dla samorządów.

Webinar przeznaczony jest dla:

  • pracowników samorządowych: specjalistów z działów planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji, rozwoju lokalnego oraz promocji i komunikacji; wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują się projektami związanymi z energetyką odnawialną (OZE) zainteresowanych tematem energetyki obywatelskiej, zarządzaniem zasobami naturalnymi i wspieraniem inicjatyw lokalnych
  • przedstawicieli organizacji społecznych (NGO): działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej oraz promocji odnawialnych źródeł energii (OZE) szczególnie w formule stowarzyszeń, klastrów i spółdzielni angażujących lokalnych mieszkańców
  • lokalnych przedsiębiorców: zainteresowanych wdrażaniem i korzystaniem z rozwiązań opartych na OZE, w szczególności fotowoltaiki na terenach zielonych

Chcesz poznać więcej szczegółów? Dołącz!

Rejestracja: https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/energetyka-obywatelska/register
Program webinarium