Unia

Europejski plan działań na rzecz demokracji

Cofnij

12 maja 2021

Projekt opinii przedstawiła Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska i Przedstawiciel Unii Metropolii Polskich w Europejskim Komitecie Regionów.

Podczas ósmego posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych Europejskiego Komitetu Regionów (CIVEX) dyskutowano projekt opinii EKR na temat europejskiego planu działania na rzecz demokracji. Projekt opinii przedstawiła Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska i Przedstawiciel Unii Metropolii Polskich w Europejskim Komitecie Regionów.

Populizm, nacjonalizm, dezinformacja, mowa nienawiści i teorie spiskowe są szeroko rozpowszechnione w europejskiej sferze publicznej i politycznej, co prowadzi do polaryzacji i nietolerancji. Pogorszenie sytuacji w zakresie praw podstawowych w jednym państwie członkowskim ma negatywny wpływ na całą UE. Dlatego członkowie CIVEX z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą europejskiego planu na rzecz demokracji (EDAP). Komisja przyjęła też projekt opinii, w której przedstawiła szereg propozycji dotyczących zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści, a także promowania umiejętności korzystania z mediów i krytycznego myślenia. Członkowie CIVEX zwrócili również uwagę, że przywódcy lokalni i regionalni mogą odegrać ważną rolę we wzmacnianiu obywatelstwa, ponieważ są to władze najbliższe obywatelom i najbardziej zaufane.

Projekt opinii zaprezentowała członkom Komisji CIVEX Aleksandra Dulkiewicz.

- Demokracja jest jednym z najcenniejszych zasobów Unii Europejskiej i należy ją stale aktualizować i bronić na wszystkich poziomach - regionalnym, lokalnym, krajowym i europejskim. Przedstawiciele lokalni i regionalni stanowią ważny filar walki z dezinformacją i podtrzymywania demokratycznej debaty politycznej z obywatelami. Mogą odgrywać zasadniczą rolę w promowaniu umiejętności korzystania z mediów cyfrowych, krytycznego myślenia i przejrzystości kampanii politycznych – mówiła Aleksandra Dulkiewicz.

W projekcie opinii w sprawie EDAP czytamy m.in., że europejski plan na rzecz demokracji musi stać się instrumentem wspierającym ruchy demokratyczne. W jej treści przypomniano także, że atak na wolność wypowiedzi zawęża debatę publiczną i ostrzega przed podejmowanymi przez niektóre rządy próbami ograniczenia niezależności działalności badawczej. Potępiono wykorzystywanie postępowań sądowych przeciwko niezależnym mediom. W treści projektu opinii EKR wezwał też Komisję Europejską do przedstawienia wniosku w sprawie ochrony dziennikarzy.

Przyjęcie opinii w sprawie europejskiego planu działania na rzecz demokracji  (EDAP) zaplanowano na sesji plenarnej KR-u w dniach 30 czerwca - 2 lipca.

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..