Ogólne

Finanse miast – zapraszamy na kolejne seminarium on-line


15 września 2020

Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miast będzie tematem ósmego seminarium on-line poświęconego wewnętrznym potencjałom rozwoju małych i średnich miast w Polsce. Zapraszamy 17 września! Związek Miast Polskich organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne VIII seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”  pod tytułem „Ocena obecnej i przyszłej sytuacji finansowej miasta”, które odbędzie się 17 września br.

Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Skuteczna realizacja działań i przedsięwzięć rozwojowych musi być poparta rzetelną analizą ekonomiczno-finansową. Jesteśmy w przededniu przygotowania projektów budżetów na kolejny rok, a więc także projektów wieloletniej prognozy finansowej na kolejny okres. Proces ten zawsze jest wyzwaniem dla każdego miasta, a nadchodzący rok niesie ze sobą szczególne okoliczności, będące wynikiem spadku dochodów z powodu ograniczeń gospodarczych, wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Jego skutki mogą wpływać nie tylko na lokalne plany inwestycyjne, ale także na jakość świadczonych usług publicznych.

[embed]https://youtu.be/1gTyPM5nwbU[/embed]

Podczas seminarium skupimy się na narzędziach, które mogą w znacznym stopniu ułatwić służbom finansowym pracę nad tymi dokumentami. Odnotujemy stan naszych finansów po I półroczu br. Przeanalizujemy nowe regulacje prawne dotyczące limitu zadłużenia oraz zaprezentujemy pakiet rozwiązań służących ocenie bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej miast udostępnionych w systemie [email protected], wykorzystujących zasoby danych przekazywane Ministerstwu Finansów. Rozwiązania te są udostępnione przez resort finansów, a zostały opracowane przy współpracy ekspertów Ministerstwa, Związku Miast Polskich i regionalnych izb obrachunkowych. Ponadto nasz partner firma Curulis przedstawi popularne w wydziałach finansowych miast narzędzie do opracowywania, aktualizacji i prezentacji WPF.

Prosimy o rejestrację swojego udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz internetowy https://zwiazekmiastpolskich.c... w terminie do 15 września br. Link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo na adres wskazany w formularzu. Seminarium będzie także transmitowane na facebook’u, a materiał video zostanie udostępniony na stronie ZMP po spotkaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z ogólną koncepcją Forum Rozwoju Lokalnego, wynikami ankiet, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań – strona internetowa FRL - www.forum-rozwoju-lokalnego.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt na skrzynkę mailową [email protected]

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor