Patronaty

Forum Bankowo-Samorządowe


1 grudnia 2022

Podczas tegorocznego Forum, które odbędzie się 7 grudnia poruszone zostaną tematy finansowania potrzeb samorządu terytorialnego w kontekście piętrzących się kryzysów. Zaprezentowane zostanie także opracowanie nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego w Polsce 2022.

Ważnymi tematami które zostaną podjęte w tym roku będą także inwestycje JST i bariery w okresie przejściowym, czyli pomiędzy perspektywą finansową UE 2014-2020, a programami perspektywy 2021-2027.

Dodatkowo porozmawiamy o wyzwaniach nowoczesnego i bezpiecznego samorządu w cyfrowej transformacji. Forum Bankowo-Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego.

Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku.

Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

 

Do pobrania