Ogólne

Forum Organizacji Pozarządowych w Białymstoku


22 listopada 2019

W czwartkowe popołudnie, 21 listopada, w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbyło się  Forum Organizacji Pozarządowych. Jest to doroczne spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora i samorządu miejskiego. W tym roku przewodnim hasłem forum było: „Nowe wyzwania”.

Wydarzenie było okazją do rozmowy o wyzwaniach stojących przed organizacjami pozarządowymi. Odbyły się dyskusje oraz debaty w grupach roboczych. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. niezbędnych zmian i uproszczeń w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych czy perspektyw finansowych.

Wśród wielu znakomitych gości byli lokalni aktywiści i lokalne aktywistki społeczne,  przedstawiciele (nie tylko białostockich) NGO-sów,  urzędnicy.

Organizatorzy zadbali, aby program  spotkania był różnorodny i rysował szeroką  perspektywę działań społecznych. Zaproponowano, aby dyskusję skupić wokół następujących dylematów: jak organizacje pozarządowe powinny skutecznie działać, by odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców? Czy formuła funkcjonowania organizacji pozarządowych, obudowanych obowiązkami administracyjnymi i strukturą organizacyjną, nie gasi zapału do działania?  Czy mieszkańcy wyposażeni w takie narzędzia jak budżet obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą, inicjatywę lokalną, wolontariat a także nowoczesne środki przekazu w tym media społecznościowe, nie są bardziej dynamiczni i skuteczni w realizowaniu potrzeb i rozwiązywaniu problemów niż organizacje pozarządowe?

Bardzo interesującym wątkiem spotkania były konsultacje zebranych przez stowarzyszenie Dialog Społeczny projektów postulatów i  propozycji przepisów deregulacyjnych ułatwiających działalność społeczną prowadzoną indywidualnie i w organizacji pozarządowej (lista tez dostępna jest tutaj)

W trakcie forum zostały zaprezentowane efekty programu regrantingowego „Aktywni Sąsiedzi”, którego inauguracja odbyła się podczas ubiegłorocznego spotkania.

Końcowym, wyjątkowo atrakcyjnym akcentem tegorocznego FOP-u było spotkanie z panem  Sebastianem Grzywaczem z Fundacji „Ponad Słowami” i jego psem przewodnikiem Rollkiem.

Forum Organizacji Pozarządowych organizowane zostało przez Prezydent Białegostoku w porozumieniu z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor