Portale

Fundusz Dróg Samorządowych nie dla dużych miast. Czy to się zmieni?, portalsamorzadowy.pl, 6 lipca 2020 r.


6 lipca 2020

Tekst: Michał Wroński

Unia Metropolii Polskich apeluje do premiera o wykreślenie z ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych zapisu uniemożliwiającego miastom będącym siedzibami urzędów wojewódzkich i marszałkowskich skorzystanie z tego źródła dofinansowania inwestycji drogowych.

Kolejna samorządowa korporacja interweniuje w rządzie w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych. Niedawno Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wystosowało do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka apel o wydłużenie okresu naboru wniosków do Funduszu. Do szefa rządu z kolei zwróciła się Unia Metropolii Polskich, zrzeszająca 12 największych miast Polski.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie www.portalsamorzadowy.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor