Portale

Fundusz Inwestycji Lokalnych coraz bliżej. 6 mld zł do podziału, portalsamorzadowy.pl, 1 lipca 2020 r.


2 lipca 2020

Tekst: Bogdan Bugdalski

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trudno zaliczyć do gorących. Szerzej omówiono trzy kwestie, z których tylko jedna miała posmak kontrowersyjności. To Fundusz Inwestycji Lokalnych dysponujący kwotą 6 mld zł, który ma ukonstytuować uchwała Rady Ministrów. Samorządowcy zgłosili dziś uwagi do pomysłu, by rząd mógł je uwzględnić, ale opiniować projekt zamierzają dopiero, gdy będzie gotowy.

  • Na temat Funduszu Inwestycji Lokalnych wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń samorządowych.
  • Samorządowcy chcą wiedzieć, na jakie inwestycje mogą przeznaczyć środki z FIL. Chcą też zmian w sposobie traktowania miast na prawach powiatu.
  • Wsparcie ma być bezzwrotne, a nabór wniosków od gmin i powiatów zostanie rozpoczęty w II połowie lipca lub w I połowie sierpnia.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie internetowej www.portalsamorzadowy.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor