Portale

Fundusz Inwestycji Lokalnych: jak go wprowadzić do budżetu?, portalsamorzadowy.pl, 3 sierpnia 2020 r.


4 sierpnia 2020

Tekst: Tomasz Klyta

Unia Metropolii Polskich zwróciła się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienia, dotyczące tego, jak wprowadzać do lokalnych budżetów środki z tzw. Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorządy nie mają pewności, czy przyznane z tego funduszu pieniądze, mają zostać "zapisane" w uchwałach budżetowych oraz Wieloletnich Prognozach Finansowych.

- Uprzejmie prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinny być ujęte w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz w Wieloletnich

Prognozach Finansowych (WPF) - czytamy w piśmie UMP do Ministerstwa Finansów.

Samorządy zwracają uwagę, że wydatki publiczne - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - muszą być "ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego".

Z pełną treścią artykułu można się zapoznać na stronie internetowej www.portalsamorzadowy.pl

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor