Ogólne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nowym partnerem UMP


11 września 2019

We wtorek 10 września br. w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy GZM, a Fundacją Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

[caption id="attachment_5467" align="alignleft" width="300"] Na zdjęciu (od prawej): Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM; Tadeusz Truskolaski, Prezes UMP; Grzegorz Podlewski, Wiceprzewodniczący Zarządu GZM.[/caption]

Współpraca ma polegać w szczególności na wymianie wiedzy oraz doświadczeń związanych z funkcjonowaniem obszarów metropolitalnych. Będzie ona realizowana m.in. poprzez udział przedstawicieli GZM w pracach zespołów problemowych UMP, a także udział przedstawicieli UMP w spotkaniach organizowanym przez Metropolię, w tym także w spotkaniach Rady Społeczno-Gospodarczej.

Zadania podejmowane przez GZM mają wiele elementów wspólnych z działaniami, które prowadzą duże miasta zrzeszone w Fundacji im. Pawła Adamowicza.

- Ta pierwsza w Polsce metropolia ma ogromny potencjał i siłę: w jej skład wchodzi 41 miast i gmin, w których mieszka 2,3 mln ludzi i działa ok. 240 tys. firm i przedsiębiorstw. - mówi Tadeusz Truskolaski, Prezes Zarządu UMP, Prezydent Białegostoku. - GZM kładzie nacisk na integrację w wielu sferach, m.in. transportu zbiorowego, rozwoju społeczno-gospodarczego, współdziałania w planowaniu przebiegu dróg. Łączą nas zatem wspólne doświadczenia, plany, potrzeby i strategie ponieważ Unia Metropolii Polskich także postuluje integrację planowania przestrzennego, społecznego i gospodarczego, zwłaszcza na terenach dużych miast i ich obszarów metropolitalnych. – dodaje Tadeusz Truskolaski.

Górnośląsko-Zagłębiowski Związek Metropolitalny został utworzony na podstawie ustawy z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. 2017 poz. 730). Oficjalnie powstała 1 lipca 2017 r., zaś realizację ustawowych zadań GZM rozpoczęła 1 stycznia 2018 r.

– Nasza Metropolia powstała stosunkowo niedawno, dlatego fachowa wiedza i wparcie ze strony bardziej doświadczonych organizacji czy stowarzyszeń są bardzo cenne. Dzięki podpisanemu porozumieniu, będziemy współpracować w działaniach związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, rozwojem społecznym i gospodarczym, rozwojem transportu zbiorowego i promocją obszarów metropolitalnych. Są to dla nas kluczowe zagadnienia, dlatego cieszę się, że będziemy mieli w tym zakresie wsparcie silnych partnerów. - mówi Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu GZM.

W ramach podpisanego porozumienia Unia Metropolii Polskich, zobowiązała się także reprezentować Górnośląsko-Zagłębiowski Związek Metropolitalny na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w zakresie zadań ustawowych GZM (uwzględnianie opinii GZM w stanowiskach UMP, przekazywanie informacji i materiałów dotyczących praz KWRiST).

– Dzięki temu głos pierwszej w Polsce ustawowo umocowanej Metropolii będzie jeszcze bardziej słyszalny. – mówi Andrzej Dziuba, Przewodniczący Zgromadzenia GZM, Prezydent Tychów.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor