Z naszych miast

Hanna Zdanowska ambasadorem programu European Green Deal


22 kwietnia 2021

Europejski Zielony Ład (European Green Deal) to unijna strategia rozwoju społeczno-gospodarczego na najbliższe lata. Jej głównym celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesny, sprawiedliwy społecznie i neutralny klimatycznie obszar.

– Europejski Zielony Ład i Porozumienie Burmistrzów to główne motory napędowe zmian w UE na najbliższe lata i osiągnięcia klimatycznej neutralności w 2050 roku. Teraz musimy wdrożyć ich rozwiązania i narzędzia na poziomie krajowym, co wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy. Jako Ambasador Porozumienia Burmistrzów podejmuję to wyzwanie, ponieważ jestem przekonana, że bez współpracy na każdym szczeblu, nie uda się nam odbudować naszych krajów, ani osiągnąć klimatycznych celów, jakie stawia sobie Europa – mówi Hanna Zdanowska.

Porozumienie Burmistrzów (European Covenent of Maorys for Climate adn Energy) powstało w 2008 roku i zrzesza dzisiaj ponad 10 000 przedstawicieli samorządów z 61 krajów. Porozumienie wspiera realizację Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu, w tym osiągnięcie klimatycznej neutralności Europy w 2050 roku. Działa zarówno w sferze lokalnej, poprzez wdrażanie Paktu w samorządach, jak i na szczeblu krajowym i międzynarodowym, wspierając się wzajemnie w działaniach na rzecz środowiska.

Porozumienie współpracuje ściśle z Komitetem Regionów (European Committee of the Regions), organem doradczym i opiniodawczym zarówno dla Komisji Europejskiej, jak i Rady Europy. Komitet Regionów wspólnie z Porozumieniem Burmistrzów i Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, powołali Izbę Krajowych Ambasadorów, których zadaniem jest wdrażanie i promocja Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu w krajach członkowskich. Komitet Regionów wybrał z każdego z 27 krajów członkowskich jednego ambasadora, w Polsce została nim Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Oficjalne ogłoszenie wszystkich ambasadorów Izby odbywa się w środę, 21 kwietnia.

– Aby osiągnąć sukces w realizacji celów, musimy zaangażować każdego: od mieszkańców, przez samorządy, po władze krajowe. Musimy się wzajemnie wspierać, korzystać ze swoich doświadczeń i wymieniać się wiedzą. Łódź ma nieocenione doświadczenia w obszarze rewitalizacji, także w zakresie walki z niską emisją. Realizujemy największy tego typu program w kraju. Testujemy i wdrażamy różne rozwiązania, które już teraz tworzą centrum wiedzy dla każdego, kto stoi przed podobnym wyzwaniem – mówi Hanna Zdanowska. – W Porozumieniu Burmistrzów doskonale zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma wspólne działanie w osiąganiu wspólnych celów. Jako ambasador chcę i zamierzam rozwijać to porozumienie na wszystkie obszary życia i działania, które zbliżają nas do osiągnięcia sukcesu. Służę wsparciem i pomocą wszystkim i każdemu z osobna.

Ambasadorzy mają do dyspozycji szereg działań i narzędzi, który pozwoli im przyjąć i wzmocnić unijną inicjatywę w ich krajach. Wśród tych, na których skupi się w najbliższym czasie Hanna Zdanowska znajdują się m.in.:

  • warsztaty z przedstawicielami Komisji Europejskiej poświęcone Europejskiemu Zielonemu Ładowi, rewitalizacji oraz zrównoważonej
    i niskoemisyjnej mobilności zaplanowane na maj,
  • zacieśnienie współpracy w ramach SŁOM i zachęcanie gmin zrzeszonych
    w stowarzyszeniu do dołączenia do Porozumienia Burmistrzów,
  • współpraca z korporacjami samorządowymi, m.in.: Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich, Unią Miasteczek Polskich,
  • połączenie wysiłków z gminami ościennymi w walce o lepszą jakość powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji,
  • zabieganie o uwzględnienie potrzeb mieszkańców i samorządów w rządowych dokumentach strategicznych,
  • zabieganie o zapewnienie bezpośredniego dostępu do unijnych środków przez samorządy.

Źródło: UM Łódź