Patronaty

I edycja Forum Bezpieczeństwa


27 maja 2022

Zapraszamy 21-22 czerwca do Łodzi na I edycję Forum Bezpieczeństwa.

Dla wielu zarządzających bezpieczeństwem na poziomie strategicznym ostatnie doświadczenia pandemii i wojny w Ukrainie to niemal ciągłe działanie w trybie kryzysowym. Sytuacje kryzysowe stają się nową normalnością pokazując potrzebę redefinicji przeprowadzanych dotychczas analiz ryzyk i map zagrożeń.

Zapraszamy na Forum Bezpieczeństwa aby w gronie ekspertów, profesjonalistów, osób zarządzających bezpieczeństwem w biznesie i w instytucjach, wymienić się wnioskami i wiedzą płynącą z ostatnich doświadczeń. Forum w zamiarze organizatorów ma stać się stałą platformą współpracy i networkingu, organizując cykliczne wydarzenia i przedstawiając raporty i analizy.

Jako temat wiodący pierwszego wydarzenia wybraliśmy: 

Miasta i biznes w trybie kryzysowym. Chcemy podkreślić rolę instytucji samorządowych, szczególnie w dużych miastach stanęły na pierwszej linii działania wobec zagrożeń pandemicznych, czy w czasie kiedy do miast napływali uchodźcy z Ukrainy. Również wiele firm w pierwszych dniach kryzysów jak i w późniejszym etapie tworzyły rozwiązania będące de facto usługami bezpieczeństwa. Miasta i biznes stają się w wymiarze pozarządowym ważnymi filarami powszechnego bezpieczeństwa dla mieszkańców.

Szczegóły organizacyjne, agenda i rejestracja www.forumbezpieczenstwa.pl

 

Do pobrania