Patronaty

II edycja Forum Bezpieczeństwa

Cofnij

29 maja 2023

Zapraszamy na II edycję Forum Bezpieczeństwa! Widzimy się w dn. 30-31 maja w Łodzi!

Zmieniający się dynamicznie w ostatnim czasie krajobraz bezpieczeństwa stawia przed nami konieczność ciągłego redefiniowania ryzyk i zagrożeń. Jak funkcjonować w warunkach ‘permacrisis’ czyli ciągłego kryzysu, określanego jako przedłużający się czas niestabilności i braku bezpieczeństwa, który w szczególności jest wynikiem serii katastrofalnych wydarzeń?

Zapraszamy na Forum Bezpieczeństwa aby w gronie ekspertów, profesjonalistów, osób zarządzających bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, w instytucjach publicznych i prywatnych, wymienić się wnioskami i wiedzą płynącą z najnowszych doświadczeń. Forum jest stałą platformą współpracy i networkingu, w ramach której odbywają się cykliczne debaty oraz prezentacje raportów i analiz.

Jako temat wiodący tegorocznego wydarzenia wybraliśmy:

Państwo, gospodarka i społeczeństwo wobec niepożądanych wpływów. Chcemy podkreślić rolę jaką w budowaniu odporności na wrogie interferencje stanowią: silne instytucje i prawo, społeczeństwo obywatelskie i ochrona wartości demokratycznych, zdolność do wczesnego wykrywania anomalii i nadużyć, wykorzystanie nowych technologii. Jak chronić interesy gospodarcze, infrastrukturę krytyczną, sferę informacyjną, reputację przed zagrożeniami?

 

Sprawdź program i zarejestruj się na stronie: https://forumbezpieczenstwa.pl