Patronaty

II Kongres Zamówień Publicznych OnLine -16 kwietnia 2021 r.

Cofnij

1 kwietnia 2021

Unia Metropolii Polskich objęła swoim Patronatem II Kongres Zamówień Publicznych OnLine, który odbędzie się 16 kwietnia w godz. 09.00  – 16.00.

Organizacja wydarzenia przypada na szczególny moment, początku obowiązywania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ustawa, po długim okresie vacatio legis zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Nowa regulacja zastąpiła ustawę, która była wielokrotnie nowelizowana, straciła na swojej aktualności i spójności.

Wobec obecnej ustawy formułowanych jest wiele oczekiwań, w tym środowiska biznesu, samorządu terytorialnego, prawniczego. Organizacje reprezentujące interesy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce aktywnie uczestniczyły w procesie konsultacji nowej regulacji. Samorząd terytorialny w Polsce to jedna z najważniejszych i najliczniejszych grup zamawiających zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych, stąd zależy nam na reprezentacji głosu Naszego środowiska w każdym miejscu, w którym mówi się na temat zamówień publicznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy wszystkich, którym tematyka zamówień publicznych nie jest obca. Do zobaczenia na Kongresie!

Zapisz się!