Aktualności

Ile straciły polskie miasta?

Cofnij

21 września 2022

Wspólnie ze Związkiem Miast Polskich pokazujemy, ile tracą miasta zrzeszone w obydwu organizacjach. Według wyliczeń ZMP metropolie należące do Unii Metropolii Polskich mają łączne ubytki dochodów z PIT w kwocie -18 742 149 126 zł.

Biuro ZMP przekazało 19 września br. wszystkim swoim  miastom członkowskim wyliczenia dotyczące ubytków w dochodach z PIT za lata 2019-2023 oraz sumę otrzymanych przez miasto rekompensat (dla każdego miasta indywidualnie).

Biuro Związku, wspierając miasta, Prezesa i Zarząd ZMP w trudnej walce o finanse samorządowe, prowadzi stały monitoring zmian w finansach miast, opierając się na udostępnianej przez resort finansów bazie danych, która agreguje dane ze sprawozdań JST z wykonania budżetów.

Jednocześnie, wychodząc z danych opublikowanych przez MF w dołączanych do projektów ustaw zmieniających podatek PIT dokumentach pn. Ocena skutków regulacji (OSR), systematycznie naliczamy, począwszy od r. 2019, skumulowane ubytki dochodów JST z udziału w PIT, będące wynikiem kolejnych zmian prawnych. Co ciekawe, ubytki te są bardzo zbliżone do obliczanych na podstawie linii trendu wzrostu wpływów JST z PIT z lat 2013-2019, to znaczy sprzed rozpoczęcia zmian w systemie podatku PIT.

Dane dla każdego miasta zawierają:

  • sumę ubytków w dochodach z PIT za lata 2019 – 2023 (na naszej stronie są szczegółowe liczby dla kolejnych lat),
  • sumę otrzymanych przez miasto rekompensat[1] (otrzymanych z kwoty 8 mld w grudniu 2021 r. i zapowiedzianych przez rząd z kwoty 13,7 mld[2]),
  • WYNIK: kwotę ubytku pomniejszoną o otrzymane i oczekiwane rekompensaty.

Ile straciły miasta Związku Miast Polskich? Dowiecie się tutaj.

Do pobrania


X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..