Z naszych miast

Imigranci. Pomorski przewodnik po integracji


15 marca 2020

Zapraszamy do lektury poradnika „Integracja imigrantek i imigrantów” autorstwa Marty Siciarek. Jest to przede wszystkim zbiór dobrych praktyk oraz gotowych rozwiązań do wdrożenia przez pomorskie samorządy oraz instytucje lokalne.

Integracja powinna być zarządzana na poziomie krajowym. Brak ustawy migracyjnej oznacza zarówno brak wytycznych, jak i środków finansowych na wdrażanie strategii integracyjnej na poziomie regionalnym.

Tymczasem liczba imigrantów na Pomorzu stabilizuje się na stałym, wysokim poziomie. W 2019 roku wydano 132 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz niemal 30 tys. zezwoleń na pracę. W roku 2018 ponad 13 tys. osób złożyło wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ponad 1 tys. osób o zezwolenie na pobyt stały. Na koniec 2018 roku 35 tys. cudzoziemców było zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. W pomorskich szkołach uczy się ponad 2 tys. dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Dane te pokazują, że migracje i integracja są dużym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla dużych miast i ich obszarów metropolitalnych.

Dlatego zachęcamy Państwa do lektury „Pomorskiego przewodnika po integracji imigrantek i imigrantów”. Co prawda zawarta w nim wiedza jest dedykowana pomorskim samorządom, ale z pewnością może też być inspiracją dla wszystkich gmin, miast i metropolii Polski.

Przewodnik można pobrać na stronie OMGGS (www.metropoliagdansk.pl)

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor