Ogólne

Informacja z posiedzenia Rady i Zarządu Unii Metropolii Polskich


12 marca 2021

Prezydenci Miast Unii Metropolii Polskich dyskutowali o Krajowym Planie Odbudowy i przyjęli w tej sprawie krytyczne stanowisko. Dyskutowali także na temat nowych propozycji dotyczących finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Rozpatrzyli także sprawozdanie z działalności UMP w 2020 r. i przyjęli plan działania Fundacji na 2021 r.

10 i 11 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Rady Unii Metropolii Polskich. Spotkania przeprowadzono stacjonarnie w Warszawie, w siedzibie Biura UMP.

W trakcie posiedzeń, poza sprawami dotyczącymi funkcjonowania Unii w 2020 r. oraz planowanych działań Fundacji na 2021 r. spotkania były także okazją do merytorycznej dyskusji na bieżące, ważne dla miast i ich obszarów metropolitalnych tematy.

Najważniejszym punktem obrad zarówno Zarządu jak i Rady UMP było omówienie Krajowego Planu Odbudowy - opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokumenty, który ma być podstawą do wydatkowania przyznanych Polsce funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach Instrumentu na rzecz odbudowy i odporności (Recovert and Resilience Facility).

Obecni na spotkaniu Prezydenci Miast Unii Metropolii Polskich ocenili dokument krytycznie. W trakcie dyskusji podnosili przede wszystkim, że nie uwzględnia on w wystarczającym stopniu potrzeb największych miast Polski oraz ich obszarów metropolitalnych. Wskazywali też, że pominięcie największych polskich miast w dostępie do środków na takie zadania jak niskoemisyjny transport, czy zielone i niebieskie inwestycje poddaje w wątpliwość realną możliwość ich wykorzystania, a tym samym realizację założonych przez Unię Europejską celów wsparcia.

Więcej na ten temat: Krajowy Plan Odbudowy dyskryminuje metropolie.

Efektem dyskusji przeprowadzonej zarówno na posiedzeniu Zarządu było przygotowanie projektu stanowiska w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, które następnie zostało przyjęte przez Radę Unii Metropolii Polskich.

Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich przyjęte w ramach konsultacji projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, było także tematem zorganizowanej 11 marca br. konferencji prasowej, w której uczestniczyli wszyscy obecni na posiedzeniu Prezydenci Miast Unii Metropolii Polskich.

Konferencja była transmitowana na Facebook-u UMP.

W trakcie posiedzeń Zarządu i Rady UMP dyskutowano także na temat kierunków zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Prezydenci dyskutowali nad propozycją takiej przebudowy systemu dochodów JST, zwłaszcza z podatków dochodowych PIT i CIT, która gwarantowałaby samorządom stabilność wpływów z tych źródeł, niezależnie od wahań koniunktury gospodarczej.

Dyskutowano także propozycję wprowadzenia do ustawy o dochodach JST nowych rozwiązań, takich jak reguła stabilizująca czy dodanie do subwencji ogólnej nowej części tzw. rozwojowej.

Prezydenci miast dyskutowali także na temat propozycji nowego mechanizmu korekcyjno - wyrównawczego (tzw. janosikowe).

Zgodnie z wypracowaną we współpracy z Bankiem Światowym koncepcją nowy system korekcyjno – wyrównawczy ma się opierać na:

  • wprowadzeniu jednolitych kryteriów identyfikacji samorządów najbogatszych
  • i najbiedniejszych, uwzględniających nie tylko potencjału dochodowego, ale również zróżnicowane potrzeby wydatkowe JST;
  • dla potrzeb mechanizmu wyrównawczo-korekcyjnego, miasta na prawach powiatu będą stanowiły odrębną grupę jednostek. Pozwoli to na dokładniejsze dopasowanie systemu do potrzeb wydatkowych.