Ogólne

Informujmy Premiera o stanie finansów miast


4 grudnia 2019

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza podejmuje inicjatywę Prezydenta Bydgoszczy, który zaproponował, aby Prezydenci Miast informowali indywidualnie Premiera Mateusza Morawieckiego o kondycji finansowej miast.

Podjęte przez Rząd decyzje mają bezpośredni wpływ na możliwość realizacji przez samorząd nowych, oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pogorszenie sytuacji finansowej samorządów powoduje rezygnację z już zaplanowanych inwestycji, albo odsunięcie w czasie ich realizacji. Działania rządu wpłynęły negatywnie na zdolność samorządu zaspokajania potrzeb mieszkańców, m.in. w obszarze edukacji, kultury, ochrony środowiska, transportu publicznego, sportu czy pomocy społecznej.

Dlatego Unia Metropolii Polskich podejmuje inicjatywę Prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego, który proponuje, by każdy z wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wystąpił indywidualnie do Prezesa Rady Ministrów i rządu, przedstawiając konkretną sytuację swojego miasta (gminy, powiatu).

Mamy nadzieję, że te informacje z naszych małych Ojczyzn uświadomią rządowi, jak dalece negatywne konsekwencje mogą spowodować zamiary sfinansowania obietnic politycznych i kłopotów budżetu centralnego kosztem finansów lokalnych i regionalnych.

Apel Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego

List do Prezesa Rady Ministrów (wzór)

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor