Ogólne

Integracja imigrantów na szczeblu lokalnym: postęp i kolejne kroki


11 września 2019

Jednostki samorządu terytorialnego – w szczególności miasta metropolitalne – muszą same radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą migracja. Jest to zadanie trudne wobec szczupłych środków finansowych, które samorządy mogą przeznaczyć na ten cel oraz braku wsparcia ze strony administracji centralnej.

O problemach współczesnej migracji w Europie dyskutowano na konferencji zorganizowanej wspólnie przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Fundację Heinricha Boella.

Spotkanie odbyło się 6 września 2019 r. w warszawskiej siedzibie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

W trakcie konferencji omówiona została sytuacja, w jakiej po kryzysie migracyjnym spowodowanym konfliktem na Bliskim Wschodzie znalazły się europejskie miasta.   Dyskutowano na temat głównych problemów polskich metropolii.  Nie zabrakło także przykładów międzynarodowych.

Niezależnie od przynależności państwowej problemy jednostek samorządu terytorialnego mierzących się z wyzwaniami związanymi z napływem imigrantów są bardzo zbliżone.

Podstawowym jest poczucie, że z tym wyzwaniem miasta muszą radzić sobie same sobie, bez pomocy władz centralnych. Chodzi nie tylko o brak wsparcia finansowego dla podejmowanych działań (konieczność zapewnienia lokali mieszkalnych, nauki języka, znalezienia pracy), ale także o wspieranie inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania mowie nienawiści i innych aktów agresji wobec imigrantów. W przypadku Polski szczególnym problemem jest brak ogólnokrajowej polityki imigracyjnej. Ta bowiem została uchylona w 2016 r., a rząd – jak do tej pory – nowej nie przyjął.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję do zapoznania się doświadczeniami, związanymi  z przyjmowaniem imigrantów, takich państw jak Kanada, gdzie polityka migracyjna prowadzona jest zarówno na szczeblu krajowym, prowincji, jak i samorządowym, a każdy poziom administracji ma w tym zakresie swoje kompetencje i zadania oraz odpowiednie źródło jej finansowania.

W trakcie spotkania przedstawiciele Unii Metropolii Polskich mówili o tym, jak polityka integracji imigrantów jest realizowana przez miasta członkowskie, m.in. Gdańsk, Lublin, Warszawę, czy Wrocław.

Podczas wydarzenia podkreślono rolę organizacji pozarządowych, w tym także związków wyznaniowych i kościołów, oferujących imigrantom nie tylko pomoc materialną, ale również psychologiczną i prawną – tak ważną w odnalezieniu się obcokrajowca w nowym społeczeństwie.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor