Ogólne

Interpretacje dotyczące odpadów


16 listopada 2012

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zostały zamieszczone interpretacje  w sprawie dwóch spośród wielu niejasności prawnych, jakie zgłaszał Zespół Koordynacyjny UMP ds. Odpadów Komunalnych.

Według pierwszej interpretacji, umowę w sprawie odbierania odpadów  gmina zawrze ze spółdzielnią mieszkaniową i nie musi odrębnie umawiać się z posiadaczami lokali spółdzielczych,  których własność została wyodrębniona. To samo dotyczy wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z drugą interpretacją, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest obciążona podatkiem VAT. Natomiast umowa między gminą a przedsiębiorca odbierającym odpady komunalne będzie obłożona VAT-em.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor